Luyện tập 6 trang 30 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát thời gian phân chia các bữa ăn của 3 bạn dưới đây. Theo em, bạn nào có thời gian phân chia các bữa ăn hợp lí nhất? Các bạn khác nên điều chỉnh thời gian phân chia bữa ăn như thế nào cho hợp lí?

Luyện tập 6 trang 29 Công nghệ lớp 6

 


Lời giải chi tiết

Theo em, bạn thứ ba có thời gian phân chia thức ăn hợp lí nhất.

Các bạn khác nên điều chỉnh thời gian phân chia bữa ăn hợp lí là: chia bữa ăn chính là 3 bữa 1 ngày.Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4. Thực phẩm và dinh dưỡng