Hoạt động 1 mục 3 trang 27 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Câu hỏi 3 trang 27 Công nghệ lớp 6

Em hãy nhận xét về loại món ăn và thành phần các nhóm thực phẩm chính được sử dụng trong bữa ăn ở Hình 4.3.


Lời giải chi tiết

- Nhận xét về các loại món ăn: Các loại món ăn trong Hình 4.3 đảm bảo cho một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. 

- Nhận xét về thành phần các nhóm thực phẩm chính được sử dụng ở hình 4.3 là: chất đạm, đường, bột, khoáng, vitamin trong món ăn.

 Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4. Thực phẩm và dinh dưỡng