Luyện tập 2 trang 47 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dưới đây là thông tin thành phần sợi dệt trên một số loại quần áo. Em hãy xác định xem loại nào là vải sợi thiên nhiên, loại nào là vải sợi hóa học, loại nào là vải sợi pha.

Luyện tập 2 trang 47 Công nghệ lớp 6


Lời giải chi tiết

Xác định vải sợi thiên nhiên, vải sợi hóa học, vải sợi pha

- Vải sợi thiên nhiên: 100 % cotton

- Vải sợi hoá học: 100 % polyester

- Vải sợi pha:

   + 70% polyester- 30%viscose

   + 70% silk - 30% rayon

   + 50% tơ tằm- 50% viscoseBình chọn:
4.9 trên 7 phiếu