Hoạt động mục 1 trang 45 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Câu hỏi 1 trang 45 Công nghệ lớp 6

Em hãy cho biết đặc điểm chung của các nguyên liệu sản xuất vải sợi thiên nhiên thể hiện trong Hình 6.1.


Lời giải chi tiết

Đặc điểm chung của các nguyên liệu sản xuất vải sợi thiên nhiên trong Hình 6.1 là:

- Nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên, có nguồn gốc từ thực vật hoặc động vật.

- Tạo ra sản phẩm có độ hút ẩm cao, mặc mát nhưng dễ bị nhàu, phơi lâu khô.Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu