Hoạt động mục 2 trang 46 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Câu hỏi 2 trang 46 Công nghệ lớp 6

Nguyên liệu để sản xuất các loại vải sợi hóa học được minh họa trong Hình 6.2 có điểm gì khác với nguyên liệu sản xuất vải sợi thiên nhiên?


Lời giải chi tiết

Nguyên liệu để sản xuất các loại vải sợi hóa học được minh họa trong Hình 6.2 khác với nguyên liệu sản xuất vải sợi thiên nhiên là:

- Nguyên liệu sản xuất vải sợi thiên nhiên từ các dạng sợi có sẵn trong tự nhiên.

- Nguyên liệu sản xuất các loại vải sợi hóa học từ các sợi do con người tạo ra từ một số chất hóa học.Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu