Hoạt động mục 3 trang 46 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Câu hỏi 3 trang 46 Công nghệ lớp 6

Từ Hình 6.3, em có nhận xét thế nào về thành phần nguyên liệu để sản xuất vải sợi pha?


Lời giải chi tiết

Vải sợi pha được dệt từ sợi pha. Sợi pha được tạo bởi 2 hay nhiều loại sợi pha khác nhau nên vải sợi pha thường tận dụng được ưu điểm và hạn chế được nhược điểm của các loại sợi thành phần.Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu