Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 88 SGK Toán 7 Tập 1


Vẽ đường thẳng xy cắt hai đường thẳng zt và uv tại A và B

Đề bài

 Vẽ đường thẳng \(xy\) cắt hai đường thẳng \(zt\) và \(uv\) tại \(A\) và \(B\).

a) Viết tên hai cặp góc so le trong.

b) Viết tên bốn cặp góc đồng vị.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 

Trên hình vẽ ta có:

- Hai cặp góc so le trong:

\(\widehat{A_{1}}\) và \(\widehat{B_{3}}\); \(\widehat{A_{4}}\) và \(\widehat{B_{2}}\)

- Bốn cặp góc đồng vị:

\(\widehat{A_{1}}\) và \(\widehat{B_{1}}\); \(\widehat{A_{2}}\) và \(\widehat{B_{2}}\)

\(\widehat{A_{3}}\) và \(\widehat{B_{3}}\); \(\widehat{A_{4}}\) và \(\widehat{B_{4}}\).

Lời giải chi tiết

Ta có hình vẽ:

a) Hai cặp góc so le trong là: \(\widehat {zAB}\) và \(\widehat {vBA}\); \(\widehat {tAB}\) và \(\widehat {uBA}\)

b) Bốn cặp góc đồng vị là:

\(\widehat {xAz}\) và \(\widehat {ABu}\)

\(\widehat {BAz}\) và \(\widehat {yBu}\)

\(\widehat {xAt}\) và \(\widehat {ABv}\)

\(\widehat {tAB}\) và \(\widehat {vBy}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 66 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí