Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 7

Đề bài

Xem hình vẽ biết \(\widehat {{A_4}} = {50^o}\) và \(\widehat {{B_2}} = {50^o}.\)

a) Hãy tính các góc còn lại. 

b) Hãy so sánh số đo của hai góc so le trong bất kì, hai góc đồng vị bất kì.

c) Tính \(\widehat {{A_3}} + \widehat {{B_2}}\) và \(\widehat {{A_4}} + \widehat {{B_1}}\). Em có kết luận gì về tổng hai góc trong cùng phía?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: 

Hai góc kề bù có tổng bằng \(180^0\)

Công thức cộng góc: Nếu tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy thì \(\widehat {xOz} + \widehat {yOz} = \widehat {xOy}\)

Lời giải chi tiết

a) \(\widehat {{A_2}} = \widehat {{A_4}} = {50^o}\) (đối đỉnh); \(\widehat {{A_1}} + \widehat {{A_4}} = {180^o}\) (kề bù) 

\(\widehat {{A_4}} + \widehat {{B_1}} = {50^o} + {130^o} = {180^o}.\) \( \Rightarrow \widehat {{A_1}} = {180^o} - \widehat {{A_4}} = {180^o} - {50^o} \)\(\,= {130^o};\)\(\,\widehat {{A_3}} = \widehat {{A_1}} = {130^o}\) (đối đỉnh).

Tương tự ta tính được \(\widehat {{B_4}} = {50^o};\,\widehat {{B_1}} = \widehat {{B_3}} = {130^o}.\)

b) Ta có \(\widehat {{A_4}} = \widehat {{B_2}} = {50^o};\,\widehat {{A_3}} = \widehat {{B_1}} = {130^o}.\) Các góc so le trong bằng nhau.

Ta có \(\widehat {{B_4}} = \widehat {{A_4}} = {50^o};\,\widehat {{B_1}} = \widehat {{A_1}} = {130^o};\)\(\,\widehat {{A_3}} = \widehat {{B_3}} = {130^o};\,\widehat {{A_2}} = \widehat {{B_2}} = {50^o}.\)

Các góc đồng vị bằng nhau.

c) \(\widehat {{A_3}} + \widehat {{B_2}} = {130^o} + {50^o} = {180^o};\)

\(\widehat {{A_4}} + \widehat {{B_1}} = {50^o} + {130^o} = {180^o}.\)

Tổng hai góc trong cùng phía bù nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.