Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 7


Đề bài

Cho hình vẽ bên, biết

\(\widehat {tCz}\), \(\widehat {xAB} = {130^o},\)

 \(\widehat {ABy} = {130^o},\) 

\(AB \bot BC,\,\widehat {tCz} = {40^o}.\)

a) Chứng tỏ Ax // By.

b) Chứng tỏ By // Ct.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: 

Hai góc kề bù có tổng bằng \(180^0\)

Nếu đường thẳng \(c\) cắt hai đường thẳng \(a, b\) và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc cặp góc đồng vị bằng nhau, hoặc cặp góc trong cùng phía bù nhau) thì \(a\) và \(b\) song song với nhau.

Lời giải chi tiết

a) Hai góc \(\widehat {xAB}\) và \(\widehat {ABy}\) ở vị trí so le trong mà \(\widehat {xAB} = \widehat {ABy} = {130^o}\) nên Ax // By. 

b) Kẻ By’ là tia đối của tia By ta có \(\widehat {ABy'} + \widehat {ABy} = {180^o}\) (kề bù).

\( \Rightarrow \widehat {ABy'} = {180^o} - \widehat {ABy} = {180^o} - {130^o} \)\(\,= {50^o}.\)

\(AB \bot BC \Rightarrow \widehat {ABC} = {90^o}\). Do đó \(\widehat {y'BC} = \widehat {ABC} - \widehat {ABy'} = {90^o} - {50^o}\)\(\, = {40^o}\)

Hai góc \(\widehat {y'BC}\) và \(\widehat {tCz}\) ở vị trí đồng vị, mà \(\widehat {y'BC}=\widehat {tCz}\) = 40o.

Do đó By // Ct.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.