Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 84 SGK Toán 7 Tập 1

Bình chọn:
4 trên 12 phiếu

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 84 SGK Toán 7 Tập 1. Tập suy luận

Đề bài

Tập suy luận

Ở hình \(4\), hai đường thẳng \(xx’\) và \(yy’\) cắt nhau tại \(O\) và góc \(xOy\) vuông. Khi đó các góc \(yOx’ ; x’Oy’ ; y’Ox\) cũng đều là những góc vuông. Vì sao ?

Hướng dẫn suy luận:

Sử dụng hai góc kề bù và hai góc đối đỉnh

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất:

- Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

- Tổng số đo hai góc kề bù bằng \(180^o\)

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\widehat {x'Oy'}\) và \(\widehat {xOy}\) là hai góc đối đỉnh \( \Rightarrow \widehat {x'Oy'} = \widehat {xOy} = {90^o}\)

\(\widehat {xOy}\) và \(\widehat {xOy'}\) là hai góc kề bù \( \Rightarrow \)\(\widehat {xOy} + \widehat {xOy'} = {180^o}\)  

\( \Rightarrow \widehat {xOy'} = {180^o} - \widehat {xOy} = {180^o} - {90^o} = {90^o}\)

\(\widehat {xOy'}\) và \(\widehat {x'Oy}\) là hai góc đối đỉnh \( \Rightarrow\widehat {xOy'} = \widehat {x'Oy} = {90^o}\)

Khi đó \(\widehat {x'Oy'};\widehat {xOy'} ; \widehat {x'Oy}\) đều là những góc vuông.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 84 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 84 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 84 SGK Toán 7 Tập 1. Vẽ phác hai đường thẳng a và a’ vuông góc với nhau và viết kí hiệu.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 84 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 84 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 84 SGK Toán 7 Tập 1. Cho một điểm O và một đường thẳng a. Hãy vẽ đường thẳng a’ đi qua O và vuông góc với đường thẳng a.

Xem chi tiết
Bài 11 trang 86 SGK Toán 7 tập 1 Bài 11 trang 86 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 11 trang 86 SGK Toán 7 tập 1. Điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau:

Xem chi tiết
Bài 12 trang 86 SGK Toán 7 tập 1 Bài 12 trang 86 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 12 trang 86 SGK Toán 7 tập 1. Trong hai câu sau, câu nào đúng? câu nào sai? Hãy bác bỏ câu sai bằng một hình vẽ.

Xem chi tiết
Bài 24 trang 118 SGK Toán 7 tập 1 Bài 24 trang 118 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 24 trang 118 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ tam giác ABC biết = 90 AB=AC=3cm. Sau đó đo các góc B và C.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 56 SGK Toán 7 tập 1 Bài 7 trang 56 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 7 trang 56 SGK Toán 7 tập 1. Hạnh và Vân định làm mứt dẻo từ 2,5 kg dâu. Theo công thức, cứ 2 kg dâu thì cần 3 kg đường.

Xem chi tiết
Bài 25 trang 118 SGK Toán 7 tập 1 Bài 25 trang 118 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 25 trang 118 SGK Toán 7 tập 1. Trên mỗi hình sau có các tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Xem chi tiết
Bài 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1 Bài 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1. Cho biết 35 công nhân xây một ngôi nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày?

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.