Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học

Đề bài

Cho \(\widehat {xOy} = {60^o}.\) Trên tia Ox lấy điểm A,vẽ qua A đường thẳng a vuông góc tia Ox. Lấy B trên tia Oy vẽ đường thẳng b vuông góc với Oy tại B. Gọi C là giao điểm của hai đường thẳng a và b. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng OC. (Nêu rõ các bước vẽ) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ hình theo yêu cầu đề bài.

Lời giải chi tiết

-  Vẽ góc \(\widehat {xOy} = {60^o}.\)

- Lấy A thuộc tia Ox.

-   Vẽ a qua A và \(a \bot Ox.\)

-  Lấy B thuộc tia Oy.

-  Vẽ b qua B thì \(b \bot Oy.\)

-  Lấy C là giao điểm của a và b.

-  Lấy I là trung điểm của OC.

-  Vẽ d qua I là \(d \bot OC.\)

Vậy d chính là đường trung trực của đoạn OC.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí