Câu 8 trang 34 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Đánh dấu √ vào ô trống trước những đặc điểm của bộ trang phục phù hợp để học thể dục

Đề bài

Đánh dấu √ vào ô trống trước những đặc điểm của bộ trang phục phù hợp để học thể dục

Lời giải chi tiết

Đánh dấu √ vào ô trống trước những đặc điểm của bộ trang phục phù hợp để học thể dụcBình chọn:
4 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí