Câu 13 trang 35 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Kí hiệu nào dưới đây cho biết loại quần áo có thể giặt được?

Đề bài

 Kí hiệu nào dưới đây cho biết loại quần áo có thể giặt được?


Lời giải chi tiết

Kí hiệu cho biết loại quần áo có thể giặt được đánh dấu √:Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí