Câu 7 trang 9 SBT Công Nghệ 6 - Cánh diều


Đề bài

Em hãy nêu 3 việc cần làm để đảm bảo an toàn lao động trong khu vực xây dựng nhà ở.

Lời giải chi tiết

3 việc cần làm để đảm bảo an toàn lao động trong khu vực xây dựng nhà ở:

- Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ cho người lao động.

- Đặt biển báo trên, xung quanh khu vực công trường.

- Quây bạt, lưới che chắn bụi và vật liệu rơi vãi.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu