Câu 2 trang 7 SBT Công Nghệ 6 - Cánh diều


Đề bài

Hãy điền dấu + cho các vật liệu đã được sử dụng để xây dựng ngôi nhà của em.

Lời giải chi tiết

Kết quả tùy thuộc vào ngôi nhà của em.

Gợi ý:

1. Nhà em ở nông thôn:

2. Nhà em ở đô thị:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu