Câu 5 trang 8 SBT Công Nghệ 6 - Cánh diều


Đề bài

Em hãy liệt kê các công việc để làm rõ các bước xây dựng nhà ở.

Bảng 2.2. Các bước xây dựng nhà ở

Các bước

Công việc thực hiện

Chuẩn bị

 

Xây dựng phần thô

 

Hoàn thiện

 

Phương pháp:             

 

Cách giải:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các bước xây dựng nhà ở

- Bước 1: Chuẩn bị:

Thiết kế bản vẽ ngôi nhà và dự tính chi phí xây dựng

+ Lập hồ sơ và xin phép xây dựng.

+ Bố trí người xây dựng.

- Bước 2: Xây dựng phần thô

Để xây dựng phần thô, cần thực hiện các công việc sau:

+ Làm móng

+ Dụng khung hoặc tường chịu lực. Làm sàn phân chia các tầng (nếu có).

+ Xây tường ngăn, tường, trang trí.

+ Làm mái.

+ Lắp đặt hệ thống điện, nướ, hệ thống thông tin liên lạc (điện thoại, internet,…) trong tường và trần nhà.

Bước 3: Hoàn thiện

+ Trát tường, trần.

+ Lát nền, cầu thang.

+ Sơn trong và ngoài.

+ Lắp cửa và thiết bị điện, nước, vệ sinh.

Lời giải chi tiết

Liệt kê các công việc để làm rõ các bước xây dựng nhà ở.

Bảng 2.2. Các bước xây dựng nhà ở

Các bước

Công việc thực hiện

Chuẩn bị

- Thiết kế bản vẽ ngôi nhà và dự tính chi phí xây dựng.

- Lập hồ sơ và xin phép xây dựng.

- Bố trí người xây dựng.

Xây dựng phần thô

- Làm móng.

- Dựng khung hoặc tường chịu lực, làm sàn phân chia các tầng.

- Xây tường ngăn, tường trang trí.

- Làm mái.

- Lắp đặt hệ thống điện, nước, hệ thống thông tin liên lạc (điện thoại, Internet,...) trong tường và trần nhà.

Hoàn thiện

- Trát tường, trần.

- Lát nền, cầu thang.

- Sơn trong và ngoài.

- Lắp cửa và thiết bị điện, nước, vệ sinh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu