Câu 4 trang 8 SBT Công Nghệ 6 - Cánh diều


Đề bài

Em hãy khoanh vào đáp án đúng với trình tự các bước xây dựng nhà ở.

(1) Chuẩn bị

(3) Xây dựng phần thô

(2) Hoàn thiện

 

A. (1) à (2) à (3)

B. (2) à (1) à (3)

C. (3) à (2) à (1)

D. (1) à (3) à (2)

 


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các bước xây dựng nhà ở

- Bước 1: Chuẩn bị:

- Bước 2: Xây dựng phần thô

- Bước 3: Hoàn thiện

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án D. (1) à (3) à (2)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu