Câu 7 trang 29 SBT Công Nghệ 6 - Cánh diều


Đề bài

Một bóng đèn sợi đốt có công suất 0,04 kW được bật trong 6 giờ. Tính chi phí mà bóng đèn sử dụng nếu biết giá mỗi kWh là 2500 đ.

Lời giải chi tiết

Điện năng mà bóng đèn tiêu thụ trong 6 giờ là: 0,04 x 6 = 0,24 (kW)

Chi phí mà bóng đèn đã sử dụng trong 6 giờ là: 0,24 x 2500 = 600 (đồng)

Vậy chi phí mà bóng đèn sử dụng là 600 đồng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu