Câu 2 trang 28 SBT Công Nghệ 6 - Cánh diều


Đề bài

Đuôi đèn có mấy loại?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Có hai kiểu đuôi đèn: đuôi xoáy và đuôi cài.

Lời giải chi tiết


Chọn đáp án B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu