Câu 11 trang 29 SBT Công Nghệ 6 - Cánh diều


Đề bài

Làm theo hướng dẫn và hoàn thành bảng 12.1 sau.

A. Hãy xác định loại bóng đèn và số lượng của bóng đèn ở gia đình em. Điền vào các cột (1) và (2) trên bảng 12.1.

B. Ghi công suất định mức của bóng đèn ở gia đình em vào cột (3), (4) bảng 12.1. Biết rằng 1 kW bằng 1000 W.

C. Tính số giờ mỗi bóng đèn được sử dụng trong một ngày và điền vào cột (5) bảng 12.1.

D. Tính năng lượng sử dụng hằng ngày của từng loại bóng đèn theo công thức bên dưới và điền vào cột (6) bảng 12.1. Tổng năng lượng hằng ngày (kWh/ngày) = Số bóng đèn x Công suất định mức (kW) x số giờ sử dụng mỗi ngày (h/ngày).

E. Tính tổng các giá trị trong cột cuối cùng để tìm tổng lượng năng lượng điện mà các bóng đèn trong nhà em tiêu thụ mỗi ngày. Nêu nhận xét.

Bảng 12.1. Tổng số năng lượng của đèn chiếu sáng.

Loại bóng đèn

Số lượng

Công suất (W)

Công suất (kW)

Số giờ sử dụng mỗi ngày (h/ngày)

Tổng số năng lượng mỗi ngày (kWh/ngày)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số năng lượng điện tiêu thụ của các loại đèn (kWh):

 

Lời giải chi tiết

Ví dụ gợi ý:

Bảng 12.1. Tổng số năng lượng của đèn chiếu sáng.

Loại bóng đèn

Số lượng

Công suất (W)

Công suất (kW)

Số giờ sử dụng mỗi ngày (h/ngày)

Tổng số năng lượng mỗi ngày (kWh/ngày)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

Đèn huỳnh quang

6

36

0,036

5

1,08

 

Đèn sợi đốt

2

15

0,015

3

0,09

 

Tổng số năng lượng điện tiêu thụ của các loại đèn (kWh): 1,17

 
 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.