Câu 10 trang 29 SBT Công Nghệ 6 - Cánh diều


Đề bài

So sánh sự khác nhau về đặc điểm của đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang.

Lời giải chi tiết

So sánh đèn huỳnh quang và đèn sợi đốt

Đèn huỳnh quang

Đèn sợi đốt

Ánh sáng không liên tục

Ánh sáng liên tục

Cần chấn lưu

Không cần chấn lưu

Tuổi thọ cao

Tuổi thọ thấp

Hiệu suất phát quang cao

Hiệu suất phát quang thấp

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu