Câu 7 trang 17 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Hệ thống hay thiết bị nào sau đây giúp ngôi nhà thông minh trở nên tiện ích cho người sử dụng? A. Các thiết bị, đồ dùng sử dụng năng lượng điện. B. Hệ thống camera ghi hình bên trong và bên ngoài nhà. C. Hệ thống điều khiển các thiết bị, đồ dùng trong nhà hoạt động theo chương trình cài đặt sẵn. D. Tất cả các thiết bị và hệ thống trên.

Đề bài

Hệ thống hay thiết bị nào sau đây giúp ngôi nhà thông minh trở nên tiện ích cho người sử dụng?

A. Các thiết bị, đồ dùng sử dụng năng lượng điện.

B. Hệ thống camera ghi hình bên trong và bên ngoài nhà.

C. Hệ thống điều khiển các thiết bị, đồ dùng trong nhà hoạt động theo chương trình cài đặt sẵn.

D. Tất cả các thiết bị và hệ thống trên.


Lời giải chi tiết

Đáp án C

Vì:

+ Các thiết bị, đồ dùng sử dụng năng lượng điện không phải là thiết bị của ngôi nhà thông minh.

+ hệ thống camera ghi hình thuộc tính an ninh của ngôi nhà thông minh.Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí