Câu 4 trang 30 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Kẹo và đường là loại thực phẩm nên được sử dụng ở mức độ nào theo tháp dinh dưỡng (Hình 4.5, sách giáo khoa trang 31)? A. Ăn ít C. Ăn có mức độ B. Ăn vừa đủ D. Ăn đủ

Đề bài

Kẹo và đường là loại thực phẩm nên được sử dụng ở mức độ nào theo tháp dinh dưỡng (Hình 4.5, sách giáo khoa trang 31)?

A. Ăn ít                                                       C. Ăn có mức độ

B. Ăn vừa đủ                                               D. Ăn đủ


Lời giải chi tiết

Đáp án: A

Vì: căn cứ vào tháp dinh dưỡng Hình 4.5, sách giáo khoa trang 31.Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí