Câu 1 trang 15 SBT Công Nghệ 6 - Cánh diều


Đề bài

Vì sao thực phẩm cần phải bảo quản?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vai trò, ý nghĩa của bảo quản thực phẩm

- Ngăn ngừa hư hỏng ở thực phẩm.

- Duy trì hoặc làm giảm ít nhất chất dinh dưỡng và an toàn khi sử dụng.

- Kéo dài được thời gian sử dụng thực phẩm.

- Tăng nguồn cung cấp thực phẩm theo mùa có thể sử dụng lâu dài.

- Góp phần ổn định giá thực phẩm.

- Đa dạng hơn về sự lựa chọn thực phẩm.

- Cải thiện dinh dưỡng và tiết kiệm chi phí

Lời giải chi tiết

Các lí do thực phẩm phải được bảo quản là:

- Kéo dài được thời gian sử dụng thực phẩm.

- Ngăn ngừa hư hỏng ở thực phẩm.

- Duy trì hoặc làm giảm ít nhất chất dinh dưỡng và an toàn khi sử dụng.

- Tăng nguồn cung cấp thực phẩm theo mùa có thể sử dụng được lâu dài.

- Góp phần ổn định giá cả thực phẩm.

- Đa dạng hơn về sự lựa chọn thực phẩm.

- Cải thiện dinh dưỡng và tiết kiệm chi phí.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu