Thường thức âm nhạc trang 17 SGK Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức


Thường thức âm nhạc Đàn bầu Việt Nam

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Giới thiệu đàn bầu

Câu 2

Nghe đàn bầu bài Trống cơm - Dân ca quan họ Bắc Ninh

Lời giải chi tiết:


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu