Nhạc cụ trang 16 SGK Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức


Nhạc cụ: Song loan

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Giới thiệu nhạc cụ gõ song loan

Câu 2

Gõ theo hình tiết tấu

Câu 3

Hát kết hợp gõ đệm theo phách


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu