Soạn văn 7, ngữ văn 7 cánh diều Bài 5: Văn bản thông tin

Soạn bài Tự đánh giá bài 5 SGK Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh diều - siêu ngắn


Văn bản trên giới thiệu trò chơi gì và của dân tộc nào?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1 (trang 117, SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết:

Đáp án: C

Câu 2

Câu 2 (trang 117, SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc kĩ phần đầu của văn bản

Lời giải chi tiết:

Đáp án: B

Câu 3

Câu 3 (trang 117, SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc kĩ phần đầu của văn bản

Lời giải chi tiết:

Đáp án: A

Câu 4

Câu 4 (trang 117, SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc kĩ đoạn văn thứ 2 của văn bản

Lời giải chi tiết:

Đáp án: C

Câu 5

Câu 5 (trang 117, SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc kĩ đoạn văn thứ 2 của văn bản

Lời giải chi tiết:

Đáp án: B

Câu 6

Câu 6 (trang 117, SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc kĩ đoạn văn thứ 2 của văn bản

Lời giải chi tiết:

Đáp án: C

Câu 7

Câu 7 (trang 118, SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc kĩ đoạn văn thứ 3 của văn bản

Lời giải chi tiết:

Đáp án: B

Câu 8

Câu 8 (trang 118, SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc kĩ đoạn cuối của văn bản

Lời giải chi tiết:

Đáp án: A

Câu 9

Câu 9 (trang 118, SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về trạng ngữ để xác định

Lời giải chi tiết:

Đáp án: B

Câu 10

Câu 10 (trang 118, SGK Ngữ văn 7 tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc kĩ phần mở đầu văn bản

Lời giải chi tiết:

Câu: “Cũng như các dân tộc khác, người Khmer có một nền văn hóa đậm đà bản sắc, phong phú và đa dạng


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu