Soạn bài Tổng kết phần văn (tiếp theo) siêu ngắn lớp 8 tập 2


Soạn bài Tổng kết phần văn (tiếp theo) siêu ngắn nhất trang 144 SGK ngữ văn 8 tập 2 giúp tiết kiệm thời gian soạn bài


Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 3

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 3* (Trang 144, SGK Ngữ Văn 8, tập hai)

- Văn nghị luận là văn được viết ra nhằm xác lập cho người đọc, người nghe một tư tưởng một quan điểm nào đó.

- So sánh văn nghị luận trung đại và văn nghị luận hiện đại:

Câu 4

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 4 (Trang 144, SGK Ngữ Văn 8, tập hai)

- Có lí: có luận điểm xác đáng, luận cứ chặt chẽ.

- Có tình: có cảm xúc.

- Có chứng cứ: có sự thật hiển nhiên để khẳng định luận điểm.

Câu 5

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 5 (Trang 144, SGK Ngữ Văn 8, tập hai)

- Giống:

+ Đều thể hiện một tinh thần dân tộc sâu sắc thể hiện ý chí tự cường.

+ Tư tưởng yêu nước là gốc của sắc thái biểu cảm được thể hiện qua văn bản

- Khác:

Câu 6

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 6 (Trang 144, SGK Ngữ Văn 8, tập hai)

 Vì Nguyễn Trãi đưa ra những yếu tố căn bản để xác định độc lập, chủ quyền của dân tộc:

- Nền văn hiến lâu đời

- Cương vực lãnh thổ

- Phong tục tập quán

- Lịch sử riêng

- Chế độ riêng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 27 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Văn 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí