Soạn văn 6 - KNTT siêu ngắn Bài 10: Cuốn sách tôi yêu

Soạn bài Thách thức thứ hai: Sáng tạo cùng tác giả SGK Ngữ văn 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống siêu ngắn


Soạn bài Thách thức thứ hai: Sáng tạo cùng tác giả siêu ngắn SGK ngữ văn 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1

Sáng tạo sản phẩm nghệ thuật

Câu hỏi (trang 81 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Phương pháp giải:

Các em chọn cuốn sách mình đã đọc và yêu thích sau đó có thể vẽ tranh, làm thơ để minh họa cho cuốn sách này.

Lời giải chi tiết:

Các em chọn cuốn sách mình đã đọc và yêu thích sau đó có thể vẽ tranh, làm thơ để minh họa cho cuốn sách này.

Hoạt động 2

Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống được gợi ra từ cuốn sách đã đọc.

 

 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài viết tham khảo trong SGK trang 104 để biết cách làm bài.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 10: Cuốn sách tôi yêu