Soạn văn 6 - KNTT siêu ngắn Bài 9: Trái Đất - ngôi nhà chung

Soạn bài Củng cố, mở rộng Bài 9 SGK Ngữ văn 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống siêu ngắn


Soạn bài Củng cố, mở rộng Bài 9 siêu ngắn SGK ngữ văn 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1 (trang 94 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Phương pháp giải:

Đọc lại 3 văn bản đã học để trả lời.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Câu 2 (trang 95 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Phương pháp giải:

Em tự chọn một vấn đề liên quan đến môi trường, sau đó điền lần lượt vào bảng.

Lời giải chi tiết:

Vấn đề em định viết là: Bảo vệ các loài động vật hoang dã ở Việt Nam.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu