Tiếng Việt 3

Tuần 15. Anh em một nhà

Soạn bài Nhà rông ở Tây Nguyên trang 127 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Bình chọn:
3.9 trên 15 phiếu

Giải câu 1, 2-, 3 bài Nhà rông ở Tây Nguyên trang 127 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 1. Vì sao nhà rông phải chắc và cao ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Vì sao nhà rông phải chắc và cao ?

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn sau: Từ đầu... không vướng mái.

Trả lời:

Nhà rông phải chắc và cao để voi đi qua mà không bị đụng sàn và khi múa cồng chiêng, giáo không vướng mái.

Câu 2

Gian đầu của nhà rông được trang trí như thế nào ?

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn sau: Gian đầu nhà rông.... khi cũng tế.

Trả lời:

Gian đầu nhà rông là nơi thờ thần làng, trên vách treo giỏ mây đựng hòn đá thần, quanh hòn đá, người ta treo những cành hoa đan bằng tre vũ khí, nông cụ của cha ông truyền lại và chiêng chống dùng khi cúng tế.

Câu 2

Vì sao nói gian giữa là trung tâm của nhà rông ?

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn sau: Gian giữa với bếp lửa... nơi tiếp khách của làng.

Trả lời:

Gian giữa có bếp lửa là trung tâm của nhà rông vì đây chính là nơi tiếp khách của làng và cũng là nơi các già làng thường họp bàn các việc lớn.

Nội dung: Nhà rông ở Tây Nguyên rất đặc biệt. Đây là nơi sinh hoạt cộng đồng của buôn làng, thể hiện nét đẹp văn hóa của đồng bào Tây Nguyên.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 3 - Xem ngay