Tiếng Việt 3

Tuần 15. Anh em một nhà

Soạn bài Hũ bạc của người cha trang 121 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Bình chọn:
4 trên 46 phiếu

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài Hũ bạc của người cha trang 121 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 1. Ông lão muốn con trai mình trở thành người như thế nào?

Lời giải chi tiết

1. Ông lão muốn con trai mình trở thành người như thế nào?

Trả lời :

Ông lão muốn con trai trở thành người siêng năng làm việc, có thể nuôi sống mình, không phải nhờ vào người khác và biết quý trọng đồng tiền.

2. Ông lão vứt tiền xuống ao để làm gì ?

Trả lời: 

Ông lão vứt tiền xuống ao để thăm dò thái độ của con. Nếu những đồng tiền đó không phải do anh ta khó nhọc làm ra thì anh ta chẳng tiếc.

3. Người con đã làm lụng vất vả để tiết kiệm như thế nào ?

Trả lời:

Lần thứ hai rời nhà ra đi kiếm sống, anh ta đã thực sự lao động vất vả: anh đi xay thóc thuê, được trả công hai bát gạo anh chỉ dám ăn một bát còn dành lại một bát để bán lấy tiền. Sau ba tháng như vậy, khi đã có một ít tiền, anh mới trở về nhà.

4. Khi ông lão vứt tiền vào bếp lửa người con làm gì ? Vì sao ?

Trả lời :

Khi ông lão vứt tiền vào bếp, người con đã không sợ bỏng, vội thọc tay vào lửa lấy tiền ra. Anh ta làm thế vì những đồng tiền đó đã do anh ta phải cực khổ kiếm ra nên anh ta rất quý chúng, rất tiếc nếu chúng bị lửa hủy hoại.

5. Hãy tìm những câu trong truyện nói lên ý nghĩa của truyện này.

Trả lời :

Hai câu cuối nói lên ý nghĩa sâu sắc của truyện này :

- Nếu con lười biếng, dù cha cho một trăm hũ bạc cũng không đủ. Có làm lụng vất vả người ta mới biết quý đồng tiền. Hũ bạc tiêu không bao giờ hết chính là hai bàn tay con.

Nội dung: Bàn tay lao động của con người chính là nguồn tạo nên mọi của cải. 

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 3 - Xem ngay