Project - trang 47 Unit 4 SGK Tiếng Anh 10 mới


Đề bài

Find someone / a place in your community that needs help. What are the problems of this person / this place?

What do you think you can do to help? Make a plan. Present your ideas to the whole class.

(Tìm ai đó / nơi nào đó ở trong cộng đồng của bạn cần được giúp đỡ. Vấn đề của người đó / nơi đó là gì?

Bạn nghĩ bạn có thể làm gì để giúp đỡ? Hãy lên 1 kế hoạch. Trình bày ý tưởng với cả lớp.)

 

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

* Problems: I know a handicapped girl who has to take care of a mother with mental illness.

- They live in poor housing conditions. Their house may collapse at any time.

- The girl lost her legs when she was 10 in an accident. Her father died three years ago. A year later, her mother became mentally ill. She has to both take care of her mother and earn a living by selling toothpicks on the streets. She wants to continue going to school but she can't afford it.

* Solutions:

- Raise fund to build a better house for them.

- Call for donations like food or clothes.

- Persuade some education organizations to grand her scholarships so that she can return school.

- Organize free classes, especially English ones for her.

Tạm dịch:

* Các vấn đề: Tôi biết một cô bé bị tật nguyền mà phải chăm sóc mẹ bị bệnh tâm thần.

- Họ sống trong điều kiện nhà cửa tồi tàn. Ngôi nhà của họ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

- Cô bé bị cụt chân lúc lên 10 trong một vụ tai nạn. Ba năm trước, bố cô bé qua đời. Một năm sau đó, mẹ cô bé bị bệnh tâm thần. Cô bé vừa phải chăm sóc mẹ vừa phải kiếm sống bằng cách bán tăm tre ở trên đường. Cô bé muốn tiếp tục đến trường nhưng không có đủ tiền để làm vậy.

* Giải pháp:

- Gây quỹ để xây một căn nhà tốt hơn cho họ.

- Kêu gọi quyên góp thực phẩm hoặc quần áo.

- Thuyết phục một số tổ chức giáo dục trao học bổng cho cô bé để mà cô bé có thể quay lại trường học.

- Tổ chức các lớp học miễn phí, đặc biệt là lớp học tiếng Anh dành cho cô bé.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 27 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.