Project - trang 15 Unit 6 SGK Tiếng Anh 10 mới


Tổng hợp các bài tập phần Project trang 15 SGK Tiếng Anh 10 mới.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Video hướng dẫn giải

1. Do a survey. Find out...

(Làm một khảo sát. Tìm ra...)

Lời giải chi tiết:

1. How many boys and girls there are in your class and your schools?

(Có bao nhiêu học sinh nam nam và nữ ở trong lớp bạn và trường bạn?)

=> 20 boys and 25 girls in my class and 250 boys and 300 girls in my school.

(Có 20 bạn trai và 25 bạn gái ở trong lớp tôi và 250 bạn nam và 300 bạn nữ ở trường tôi)

2. How many class monitors are boys and how many are girls in your school?

(Có bao nhiêu lớp trưởng là nam và bao nhiêu lớp trưởng là nữ ở trường bạn?)

=> 10 class monitors are boys and 20 class monitors are girls

(Có 10 lớp trưởng là nam và 20 lớp trưởng là nữ)

3. How many form teachers are male and how many are female in your school?

(Có bao nhiêu giáo viên chủ nhiệm là nam và bao nhiêu giáo viên chủ nhiệm là nữ ở trường bạn?)

=> 23 form teachers are female and 3 form teachers are male.

(Có 23 giáo viên chủ nhiệm là nữ và 3 giáo viên chủ nhiệm là nam)

4. How many teachers of literature are male and how many are female in your school?

(Có bao nhiêu giáo viên văn là nữ và bao nhiêu giáo viên văn là nam?)

=> 7 literature teachers are female and 1 literature teacher is male.

(Có giáo viên môn văn là nữ và một giáo viên môn văn là nam)

5. How many teachers of mathematics are male and how many are female?

(Có bao nhiêu giáo viên toán là nam và bao nhiêu là nữ?)

=> All 5 mathematics teachers are male.

(Tất cả các giáo viên môn toán đều là nam)

Câu 2

Video hướng dẫn giải

2. Compare your findings with your partners'. Present the final results with your comments to the class.

(So sánh khám phá của em với bạn em. Trình bày tất cả những kết quả cuối cùng với bình luận cho lớp.)

Lời giải chi tiết:

Hi everybody, I have conducted a survey on gender equality and what I have found out may surprise all of you here. First of all, the number of girls in our class is higher than that of boys. In our school, the girls are 50 more than boys. Besides, the number of girl monitors doubles the number of boy-monitor because most of the teachers think that girls will be more careful than boys and much more disciplined. Most of the form teachers are female, there are only 3 form teachers are male. All literature teachers are female while there are 9 mathematics teachers and all of them are male.

To sum up, in our school, the female gender seems to be more prominent than male gender though, in some certain subjects, men are better than women. Do you find it interesting?

Thanks for listening.

Tạm dịch:

Chào mọi người, mình mới tiến hành một cuộc khảo sát nhỏ về bình đẳng giới và những gì mình khám phá được có thể sẽ khiến các cậu bất ngờ. Trước hết, số nữ trong lớp ta nhiều hơn số nam. Trong trường, thì số nữ nhiều hơn số nam là 50 người. Bên cạnh đó, số lớp trưởng nữ gấp đôi số lớp trưởng nam vì hầu hết giáo viên nghĩ là con gái cẩn thận hơn con trai và cũng kỉ luật hơn. Không những vậy, hầu hết giáo viên chủ nhiệm là nữ, chỉ có 3 giáo viên chủ nhiệm là nam thôi. Mọi giáo viên văn là nữ trong khi đó mọi giáo viên toán là nam.

Nói tóm lại, ở trường chúng ta thì giới tính nữ giường như lại có ưu thế hơn giới tính nam mặc dù ở một số môn học nhất định. Các bạn thấy thú vị không?

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 47 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 mới - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí