Phần Lịch sử

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu

Nêu những việc làm của người Giéc-an (German) khi tràn vào lãnh thổ đế chế La Mã.

Xem lời giải

Bài 2. Các cuộc phát kiến địa lí

Miêu tả trên lược đồ đường đi của các cuộc phát kiến địa lí. Kể tên những địa danh được các nhà thám hiểm đặt tên trên những chuyến hải trình của họ.

Xem lời giải

Bài 3. Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa Tây Âu

Em hãy nêu những biểu hiện về sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản trong lòng xã hội phong kiến ở Tây Âu.

Xem lời giải

Bài 4. Văn hóa Phục hưng

Trình bày những biến đổi quan trọng về kinh tế- xã hội của Tây Âu thế kỉ XIII-XVI.

Xem lời giải

Bài 5. Phong trào cải cách tôn giáo

Vì sao xuất hiện phong trào Cải cách tôn giáo?

Xem lời giải

Bài 6. Khái lược tiến trình lịch sử Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

Hãy lập sơ đồ tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (từ thời Đường đến thời Thanh

Xem lời giải

Bài 7. Các thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

Nêu những nội dung cơ bản của Nho giáo. Vì sao Nho giáo lại trở thành hệ tư tưởng và đạo đức của giai cấp phong kiến Trung Quốc?

Xem lời giải

Bài 8. Vương triều Giúp-ta

Nêu những nét chính về điều kiện tự nhiên Ấn Độ.

Xem lời giải

Bài 9. Vương triều Hồi giáo Đê-li

Vương triều Hồi giáo Đê-li đã được thành lập như thế nào? Nêu những nét nổi bật về chính trị, kinh tế, xã hội của Ấn Độ thời Đê-li

Xem lời giải

Bài 10. Đế quốc Môn-gô

Đế quốc Mô-gôn ra đời trong hoàn cảnh nào?

Xem lời giải

Bài 11. Khái quát về Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI

Em hãy mô tả quá trình hình thành và phát triển các quốc gia Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.

Xem lời giải

Bài 12. Vương quốc Cam-pu-chia

Hãy tóm tắt lại quá trình hình thành và phát triển của vương quốc Cam-pu-chia.

Xem lời giải

Bài 13. Vương quốc Lào

Hãy mô tả quá trình hình thành và phát triển của vương quốc Lào.

Xem lời giải

Bài 14. Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô-Đinh-Tiền Lê

Em hãy nêu những việc làm thể hiện ý thức độc lập tự chủ của Ngô Quyền trong xây dựng đất nước

Xem lời giải

Bài 15. Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Lý (1009-1226)

Cho biết nhà Lý được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Xem lời giải

Bài 16. Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần (1226-1400)

Mô tả sự thành lập của nhà Trần.

Xem lời giải

Bài 17. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên

hãy trình bày diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ năm 1258

Xem lời giải

Bài 18. Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh (1400-1407)

Nhà Hồ được thành lập như thế nào?

Xem lời giải

Bài 19. Khởi nghĩa Lam Sơn

Vì sao anh hùng hào kiệt khắp nơi tụ về Lam Sơn? Mục đích của họ là gì? Đọc thêm tư liệu 19.2 cho câu trả lời của em.

Xem lời giải

Bài 20. Đại Việt thời Lê sơ

Em hãy mô tả những nét chính về sự thành lập nhà Lê sơ

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất