Chương 4: Châu Mỹ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 13. Phát kiến ra châu Mỹ, vị trí địa lí và phạm vi châu Mỹ

1. Mô tả sự kiện Cris-xtốp Cô-lôm-bô (C. Cô-lôm-bô) phát kiến ra châu Mỹ. Phân tích hệ quả địa lí - lịch sử của việc C.Cô-lôm-bô phát kiến ra châu Mỹ (1492 - 1502). 2. Cho biết châu Mỹ nằm trên những bán cầu nào? Lãnh thổ trên đất liền trải dài qua bao nhiêu vĩ độ? Nêu tên các biển, đại dương tiếp giáp với châu Mỹ...

Xem lời giải

Bài 14. Thiên nhiên và dân cư, xã hội Bắc Mỹ

1. Kể tên các cao nguyên, bồn địa, dãy núi và đồng bằng Bắc Mỹ. Trình bày sự phân hóa địa hình Bắc Mỹ theo chiều đông - tây. 2. Trình bày sự phân hóa khí hậu Bắc Mỹ theo chiều bắc - nam và theo chiều đông - tây...

Xem lời giải

Bài 15. Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững, một số trung tâm kinh tế của Bắc Mỹ

1. Phân tích phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ thông qua việc sử dụng các nguồn tài nguyên. 2. Xác định trên bản đồ các trung tâm kinh tế quan trọng của Bắc Mỹ. Kể tên các ngành kinh tế ở một số trung tâm...

Xem lời giải

Bài 16. Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ

1. Trình bày sự phân hóa tự nhiên theo chiều đông - tây của tự nhiên khu vực Trung và Nam Mỹ. 2. Trình bày sự phân hóa tự nhiên của khu vực Trung và Nam Mỹ theo chiều bắc - nam...

Xem lời giải

Bài 17. Đặc điểm dân cư Trung và Nam Mỹ, vấn đề đô thị hóa, văn hóa Mỹ Latinh

1. Đặc điểm nguồn gốc dân cư Trung và Nam Mỹ. 2. Trình bày vấn đề ô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ. 3. Trình bày một số nét đặc sắc trong văn hóa Mỹ Latinh. 4. Giải thích vì sao dân cư Trung và Nam Mỹ có nguồn gốc đa dạng...

Xem lời giải

Bài 18. Vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn

1. Xác định vị trí của rừng nhiệt đới A-ma-dôn trên bản đồ. Nêu các đặc điểm của rừng nhiệt đới A-ma-dôn. 2. Phân tích vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ tự nhiên rừng A-ma-dôn hiện nay...

Xem lời giải