Phần Địa lí

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1. Thiên nhiên châu Âu

1. Trình bày đặc điểm kích thước và hình dạng của châu Âu. Nêu đặc điểm vị trí địa lí của châu Âu. 2. Kể tên và xác định các đồng bằng, các dãy núi chính ở châu Âu. Phân tích đặc điểm các khu vực địa hình đồng bằng và miền núi ở châu Âu.

Xem lời giải

Bài 2. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu

1. Nhận xét sự thay đổi quy mô dân số châu Âu trong giai đoạn 1950 – 2020. 2. Đặc điểm di cư ở châu Âu. Người nhập cư châu Âu có nguồn gốc từ đâu. 3. Trình bày đặc điểm đô thị hóa ở châu Âu. 4. Vẽ sơ đồ hệ thống hóa các đặc điểm dân cư châu Âu. 5. 3 thành phố của châu Âu nằm ở ven biển. 6. Sưu tầm thông tin và một số hình ảnh về sự phát triển của các đô thị ở châu Âu.

Xem lời giải

Bài 3. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Âu

1. Trình bày thực trạng khai thác và bảo vệ môi trường nước ở châu Âu. 2. Nhận xét sự thay đổi tỉ lệ một số chất gây ô nhiễm không khí ở châu Âu năm 2019 so với năm 2005. Giải thích vì sao có sự thay đổi đó? Nêu các biện pháp bảo vệ môi trường không khí ở châu Âu. 3. Trình bày vấn đề bảo vệ đa dạng sinh học ở châu Âu....

Xem lời giải

Bài 4. Liên minh châu Âu

1. Khái quát về Liên minh châu Âu. 2. Nêu tên những hoạt động kinh tế quan trọng của Liên minh châu Âu. Chứng minh Liên minh châu Âu là một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới. 3. Tính tỉ trọng GDP của các trung tâm kinh tế lớn so với toàn thế giới năm 2020 và rút ra nhận xét...

Xem lời giải

Bài 5. Thiên nhiên châu Á

1. Trình bày đặc điểm vị trí địa lí châu Á. Nêu đặc điểm hình dạng và kích thước châu Á. 2. Kể tên và xác định trên bản đồ các khu vực địa hình của châu Á. Xác định khu vực phân bố khoáng sản chính ở châu Á. Trình bày ý nghĩa của đặc điểm địa hình, khoáng sản đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên...

Xem lời giải

Bài 6. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

1. Cho biết số dân của châu Á năm 2020. Nhận xét cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của châu Á giai đoạn 2005 - 2020. 2. Trình bày sự phân bố dân cư châu Á. 3. Xác định 10 đô thị đông dân nhất ở châu Á (không tính Liên bang Nga). Cho biết các đô thị lớn của châu Á thường tập trung tại khu vực nào? Vì sao? 4. Trình bày đặc điểm tôn giáo ở châu Á...

Xem lời giải

Bài 7. Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu Á

1. Em hãy xác định các khu vực của châu Á và các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ trong từng khu vực. 2. Quan sát bản đồ tự nhiên của từng khu vực của châu Á và các thông tin trong bài, em hãy trình bày đặc điểm tự nhiên của một trong các khu vực ở châu Á...

Xem lời giải

Bài 8. Thực hành: tìm hiểu các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi ở châu Á

Lựa chọn và tìm hiểu một trong các nền kinh tế lớn và nền kinh tế mới nổi của châu Á như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin-ga-po để viết báo cáo.

Xem lời giải

Bài 9. Thiên nhiên châu Phi

1. Nêu đặc điểm hình dạng và kích thước châu Phi. Trình bày đặc điểm vị trí địa lí châu Phi. 2. Phân tích đặc điểm địa hình châu Phi. Cho biết sự phân bố các loại khoáng sản chính ở châu Phi...

Xem lời giải

Bài 10. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi

1. Nhận xét tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của châu Phi từ giai đoạn 2000 - 2005 đến giai đoạn 2015 - 2020. Cho biết dân số còn tăng nhanh ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế-xã hội châu Phi? 2. Trình bày nguyên nhân và hậu quả của một số vấn đề xã hội ở châu Phi...

Xem lời giải

Bài 11. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Phi

1. Cho biết người dân châu Phi khai thác thiên nhiên ở các môi trường như thế nào? 2. Phân tích vấn đề về săn bắn và buôn bán động vật hoang dã, lấy ngà voi, sừng tê giác ở châu Phi. 3. Hoàn thành bảng tổng hợp thông tin về phương thức khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Phi theo mẫu...

Xem lời giải

Bài 12. Thực hành: sưu tầm tư liệu về Cộng hòa Nam Phi

Lựa chọn một trong những nội dung về sự kiện lịch sử của Cộng hòa Nam Phi

Xem lời giải

Bài 13. Phát kiến ra châu Mỹ, vị trí địa lí và phạm vi châu Mỹ

1. Mô tả sự kiện Cris-xtốp Cô-lôm-bô (C. Cô-lôm-bô) phát kiến ra châu Mỹ. Phân tích hệ quả địa lí - lịch sử của việc C.Cô-lôm-bô phát kiến ra châu Mỹ (1492 - 1502). 2. Cho biết châu Mỹ nằm trên những bán cầu nào? Lãnh thổ trên đất liền trải dài qua bao nhiêu vĩ độ? Nêu tên các biển, đại dương tiếp giáp với châu Mỹ...

Xem lời giải

Bài 14. Thiên nhiên và dân cư, xã hội Bắc Mỹ

1. Kể tên các cao nguyên, bồn địa, dãy núi và đồng bằng Bắc Mỹ. Trình bày sự phân hóa địa hình Bắc Mỹ theo chiều đông - tây. 2. Trình bày sự phân hóa khí hậu Bắc Mỹ theo chiều bắc - nam và theo chiều đông - tây...

Xem lời giải

Bài 15. Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững, một số trung tâm kinh tế của Bắc Mỹ

1. Phân tích phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ thông qua việc sử dụng các nguồn tài nguyên. 2. Xác định trên bản đồ các trung tâm kinh tế quan trọng của Bắc Mỹ. Kể tên các ngành kinh tế ở một số trung tâm...

Xem lời giải

Bài 16. Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ

1. Trình bày sự phân hóa tự nhiên theo chiều đông - tây của tự nhiên khu vực Trung và Nam Mỹ. 2. Trình bày sự phân hóa tự nhiên của khu vực Trung và Nam Mỹ theo chiều bắc - nam...

Xem lời giải

Bài 17. Đặc điểm dân cư Trung và Nam Mỹ, vấn đề đô thị hóa, văn hóa Mỹ Latinh

1. Đặc điểm nguồn gốc dân cư Trung và Nam Mỹ. 2. Trình bày vấn đề ô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ. 3. Trình bày một số nét đặc sắc trong văn hóa Mỹ Latinh. 4. Giải thích vì sao dân cư Trung và Nam Mỹ có nguồn gốc đa dạng...

Xem lời giải

Bài 18. Vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn

1. Xác định vị trí của rừng nhiệt đới A-ma-dôn trên bản đồ. Nêu các đặc điểm của rừng nhiệt đới A-ma-dôn. 2. Phân tích vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ tự nhiên rừng A-ma-dôn hiện nay...

Xem lời giải

Bài 19. Thiên nhiên châu Đại Dương

1. Xác định các bộ phận của châu Đại Dương. Xác định vị trí địa lí của lục địa Ô-xtrây-li-a. Trình bày kích thước và hình dạng lục địa Ô-xtrây-li-a. 2. Trình bày đặc điểm địa hình, khoáng sản của lục địa Ô-xtrây-li-a và các đảo, quần đảo ở châu Đại Dương...

Xem lời giải

Bài 20. Đặc điểm dân cư, xã hội Ô-xtrây-li-a

1. Nhận xét quy mô và sự gia tăng dân số Ô-xtrây-li-a, giai đoạn 2000 – 2020. Trình bày cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của Ô-xtrây-li-a. 2. Một số sự kiện lịch sử nổi bật của Ô-xtrây-li-a. Những biểu hiện cho thấy Ô-xtrây-li-a có nền văn hóa độc đáo.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất