Bài 12. Thực hành: sưu tầm tư liệu về Cộng hòa Nam Phi SGK Lịch sử và Địa lí 7 Chân trời sáng tạo


Lựa chọn một trong những nội dung về sự kiện lịch sử của Cộng hòa Nam Phi

Đề bài

Lựa chọn một trong những nội dung về sự kiện lịch sử của Cộng hòa Nam Phi sau đây:

1. Giành độc lập, tách khỏi khối Liên hiệp Anh và thành lập nước Cộng hòa Nam Phi.

2. Bãi bỏ chế độ A-pác-thai (Apartheid).

3. Lần bầu cử đa chủng tộc đầu tiên Cộng hòa Nam Phi.

4. Tổng thống da màu đầu tiên ở Cộng hòa Nam Phi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gợi ý nội dung báo cáo:

TÊN SỰ KIỆN

1. Khái quát về sự kiện

a. Thời gian, địa điểm xảy ra sự kiện.

b. Bối cảnh ra đời của sự kiện.

2. Nội dung chính của sự kiện

3. Ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội của sự kiện

Lời giải chi tiết

BÃI BỎ CHẾ ĐỘ A-PÁC-THAI (APARTHEID)

1. Khái quát về sự kiện

a. Thời gian

Tháng 12/1993, chính quyền của người da trắng Nam Phi đã tuyên bố xóa bỏ "Chế độ A-pác-thai".

b. Bối cảnh ra đời của sự kiện

- Dưới sự lãnh đạo của tổ chức "Đại hội dân tộc Phi" (ANC), người da đen đã bền bỉ tiến hành cuộc đấu tranh đòi thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc.

- Cộng đồng quốc tế, kể cả Liên hợp quốc đã lên án gay gắt chủ nghĩa A-pác-thai, ủng hộ cuộc đấu tranh của người da đen.

2. Nội dung chính của sự kiện

- "Chế độ A-pác-thai" được xóa bỏ.

- Lãnh tụ ANC Nen-xơn Man-đê-la được trả tự do sau 27 năm bị cầm tù.

3. Ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội của sự kiện

- Chế độ phân biệt chủng tộc vĩnh viễn bị xoá bỏ ngay tại sào huyệt cuối cùng của nó sau hơn ba thế kỉ tồn tại.

- Nhân dân Nam Phi bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước.


Bình chọn:
4.7 trên 133 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử và Địa lí 7 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí