Bài 20. Đặc điểm dân cư, xã hội Ô-xtrây-li-a SGK Lịch sử và Địa lí 7 Chân trời sáng tạo


1. Nhận xét quy mô và sự gia tăng dân số Ô-xtrây-li-a, giai đoạn 2000 – 2020. Trình bày cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của Ô-xtrây-li-a. 2. Một số sự kiện lịch sử nổi bật của Ô-xtrây-li-a. Những biểu hiện cho thấy Ô-xtrây-li-a có nền văn hóa độc đáo.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? mục 1

Trả lời câu hỏi mục 1a trang 166 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Dựa vào bảng số liệu và thông tin trong bài, em hãy:

- Nhận xét quy mô và sự gia tăng dân số Ô-xtrây-li-a, giai đoạn 2000 – 2020.

- Trình bày cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của Ô-xtrây-li-a.

Phương pháp giải:

Quan sát bảng số liệu và đọc thông tin trong mục 1a “Quy mô, gia tăng và cơ cấu dân số”.

Lời giải chi tiết:

- Giai đoạn 2000 – 2020, quy mô dân số của Ô-xtrây-li-a không lớn và có xu hướng tăng; tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên duy trì ở mức thấp. Cụ thể:

+ Năm 2020, số dân của Ô-xtrây-li-a đạt 25,7 triệu người, tăng 6,6 triệu người so với năm 2000.

+ Tỉ suất gia tăng tự nhiên thấp, chỉ duy trì ở mức 0, 5 – 0,7% (năm 2020 đạt 0,5%).

- Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của Ô-xtrây-li-a:

+ Ô-xtrây-li-a có cơ cấu dân số già với 15% dân số từ 65 tuổi trở lên (2020), xu hướng tăng trong tương lai.

+ Nhóm tuổi từ 0 – 14 tuổi chiếm khoảng 19% và xu hướng giảm.

Trả lời câu hỏi mục 1b trang 167 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Quan sát hình 20.1 và thông tin trong bài, em hãy:

- Xác định khu vực có mật độ dân số cao nhất và thấp nhất.

- Kể tên một số đô thị ở Ô-xtrây-li-a. Cho biết các đô thị thường tập trung tại khu vực nào.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 20.1 và đọc thông tin trong mục “Phân bố dân cư và đô thị”.

Lời giải chi tiết:

- Mật độ dân số ở Ô-xtrây-li-a:

+ Vùng có mật độ dân số cao nhất: bang Vich-to-ri-a với trên 25 người/km2.

+ Vùng có mật độ dân số thấp nhất: vùng lãnh thổ phía bắc với dưới 1 người/km2.

- Một số đô thị ở Ô-xtrây-li-a: A-đê-lai, Men-bơn, Gi-lông, Hô-bát, Can-be-ra, Xit-ni, Niu Cát-xơn, Brix-bên,…

=> Các đô thị thường tập trung tại khu vực phía đông nam lục địa Ô-xtrây-li-a (bang Vic-to-ri-a và bang Niu Xao Uây).

? mục 2

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 168 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Dựa vào hình 20.2, hình 20.3 và thông tin trong bài, em hãy trình bày:

- Một số sự kiện lịch sử nổi bật của Ô-xtrây-li-a.

- Những biểu hiện cho thấy Ô-xtrây-li-a có nền văn hóa độc đáo.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 20.2, hình 20.3 và đọc thông tin mục 2 “Lịch sử và văn hóa độc đáo”.

Lời giải chi tiết:

- Một số sự kiện lịch sử nổi bật của Ô-xtrây-li-a:

+ Cư dân đầu tiên là người bản địa.

+ vào thế kỉ XVII, người Hà Lan phát hiện ra Ô-xtrây-li-a.

+ Sau năm 1770, chính phủ Anh đã đưa dân đến khai phá và định cư ở Ô-xtrây-li-a.

+ Những năm 1850, làn sóng di dân đến khai thác vàng.

+ Năm 1901, thành lập Nhà nước Liên bang Ô-xtrây-li-a.

- Những biểu hiện cho thấy Ô-xtrây-li-a có nền văn hóa độc đáo:

+ Nền văn hóa lâu đời với các cộng đồng thổ dân được hình thành từ hàng nghìn năm trước.

+ Nền văn hóa độc đáo kết hợp giữa văn hóa của người bản địa với văn hóa của người nhập cư.

? mục 3

Giải bài luyện tập 1 trang 169 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Dựa vào bảng Số dân và tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Ô-xtrây-li-a, giai đoạn 2000 – 2020, em hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện quy mô dân số của Ô-xtrây-li-a.

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng số liệu để vẽ biểu đồ.

Lời giải chi tiết:

Giải bài luyện tập 2 trang 169 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Vì sao Ô-xtrây-li-a có nền văn hóa độc đáo?

Phương pháp giải:

Xét xem nền văn hóa của Ô-xtrây-li-a được tạo thành từ đâu.

Lời giải chi tiết:

Ô-xtrây-li-a có nền văn hóa độc đáo do đây là nền văn hóa lâu đời với các cộng đồng thổ dân được hình thành từ hàng nghìn năm trước. Ngoài ra, văn hóa Ô-xtrây-li-a còn là sự kết hợp giữa văn hóa của người bản địa với văn hóa của người nhập cư.

Vận dụng

Giải bài vận dụng trang 169 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Dựa vào hình 20.3, em hãy sưu tầm thêm thông tin về một nét văn hóa đặc trưng của Ô-xtrây-li-a, viết một báo cáo ngắn và trao đổi với bạn cùng lớp.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 20.3 kết hợp tm kiếm thông tin trên Internet, sách, báo,…

Lời giải chi tiết:

Ví dụ:

Ô-xtrây-li-a có nền văn hóa lâu đời với các cộng đồng thổ dân được hình thành từ hàng nghìn năm trước. Nền văn hóa bản địa được bảo tồn bản sắc với các lễ hội lớn được diễn ra hàng năm như: lễ hội truyền thống Ô Va-lây, lễ hội thổ dân Lô-ra,…


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử và Địa lí 7 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí