Soạn Lịch sử và Địa lí 7, giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí 7 Chân trời sáng tạo Chương 4. Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu th..

Bài 11. Khái quát về Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ 10 đến đầu thế kỉ 16 SGK Lịch sử và Địa lí 7


Em hãy mô tả quá trình hình thành và phát triển các quốc gia Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? mục 1

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 42 SGK Lịch sử và Địa lí 7 

Dựa vào lược đồ 11.1, 11.2 và thông tin trong bài, em hãy mô tả quá trình hình thành và phát triển các quốc gia Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.


Phương pháp giải:

Đọc lại nội dung mục 1 SGK Lịch sử

Lời giải chi tiết:

Quá trình hình thành và phát triển các quốc gia Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI:

- Thế kỉ X, nhà nước độc lập, thống nhất của người Việt được thành lập. 

- Các nhà nước đã ra đời trước thế kỉ X như: Cam-pu-chia, Pa-gan, Sri Vijava bước vào thời kì thống nhất và phát triển.

- Thế kỉ XIII, Đại Việt chặn đứng được cuộc xâm lược của quân Mông-Nguyên và bước vào giai đoạn phát triển rực rỡ. 

- Các quốc gia nói tiếng Thái như Sukhothai, Ayutthaya ở lưu vực sông Mê Nam, vương quốc Majapahit lần lượt ra đời. 

- Đầu thế kỉ XV, vương quốc Malacca được thành lập và phát triển thịnh vượng ở Đông Nam Á. 

- Một số quốc gia phát triển nông nghiệp thời kì này: Đại Việt, Cam-pu-chia, A-út-thay-a. Thương mại thì có Malacca, Mô-giô-pa-hít.

? mục 2

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 44 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Dựa vào thông tin trong bài và các tư liệu 11.5, 11.6, em hãy trình bày những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI và rút ra nhận xét 


Phương pháp giải:

B1: Đọc lại nội dung mục 2 trang 44 SGK

B2: Nhận xét về các thành tựu văn hóa trong thời kì này

Lời giải chi tiết:

Lĩnh vực

Thành tựu

Tôn giáo

- Phật giáo: vương quốc Pagan, Đại Việt, các vương quốc nói tiếng Thái, Cambodia

- Hồi giáo: thế kỉ XIII được du nhập vào Đông Nam Á

Chữ viết

Xuất hiện sớm, nhiều nước có chữ viết riêng. 

Văn, sử học

Đám cưới Arjuna Wijaya (Java), Đại Việt sử ký (Đại Việt), sử thi Nagarakretagama (Majapahit)…

Nghệ thuật

- Kiến trúc: kinh đô chùa Pa-gan, Ăng-co, Thăng Long

- Điêu khắc: điêu khắc đá của Campuchia, vẽ bích họa ở chùa Pa-gan

* Nhận xét:

- Tại Đông Nam Á, các tôn giáo  ngoại lai: Phật giáo, Hồi giáo phát triển mạnh mẽ.

- Sự xuất hiện sớm của chữ viết đã tạo cơ sở cho sự phát triển văn học, sử học...

- Nghệ thuật kiến trúc giai đoạn này phát triển rực rỡ với nhiều công trình lớn và được bảo tồn đến tận ngày nay.

Luyện tập

Trả lời câu hỏi mục Luyện tập trang 44 SGK Lịch sử và Địa lí 7

1. Tại sao thế kỉ XIII là một mốc quan trọng trong giai đoạn lịch sử Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI?

Phương pháp giải:

B1: Đọc lại mục 1 trang 42 SGK. 

B2: Xét theo bối cảnh thế giới lúc bấy giờ có một đội quân hùng mạnh hàng đầu thế giới: Mông Cổ, tiến hành xâm lược các nước xung quanh.

Lời giải chi tiết:

Thế kỉ XIII, đánh dấu một mốc quan trọng trên con đường phát triển của vương quốc phong kiến Đông Nam Á: Đại Việt chặn đứng được cuộc xâm lược của quân Mông-Nguyên. 

Việc Đại Việt chặn đứng được quân xâm lược Mông Nguyên làm cho quân Mông Nguyên không thể tiến xa xâm lược các nước khác trong khu vực Đông Nam Á. => Các nước Đông Nam Á bước vào giai đoạn phát triển rực rỡ.

Luyện tập Câu 2

2. Tìm hiểu từ sách, báo và internet một thành tựu văn hóa tiêu biểu của các nước Đông Nam Á thời kì này mà em ấn tượng nhất và giới thiệu thành tựu đó. 

Phương pháp giải:

B1: Liên hệ một thành tựu mà em thích, tìm kiếm thông tin về thành tựu đó thông qua sách báo, internet.

B2: Một số thành tựu tiêu biểu: thành Thăng Long, chùa Pa-gan, đền Ăng-co, đền tháp Chăm-pa

Lời giải chi tiết:

Thành tựu văn hóa thời kì này mà em ấn tượng nhất là Hoàng Thành Thăng Long.

Hoàng thành Thăng Long là quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long Hà Nội. Công trình kiến trúc đồ sộ này được các triều vua xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử và trở thành di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di tích Việt Nam.

Tháng 12/2002, các chuyên gia đã tiến hành khai quật trên tổng diện tích 19.000m2 tại trung tâm chính trị Ba Đình – Hà Nội. Cuộc khai quật khảo cổ học lớn nhất Việt Nam và của cả Đông Nam Á này đã phát lộ những dấu vết của Hoàng thành Thăng Long trong tiến trình lịch sử trải dài 13 thế kỷ với các di tích và tầng văn hóa chồng xếp lên nhau. 

Những dấu vết kiến trúc độc đáo cùng hàng triệu hiện vật quý giá đã phần nào tái hiện lại quá trình lịch sử trải dài từ thời kỳ Bắc thuộc dưới ách đô hộ của nhà Tùy và nhà Đường (thế kỷ VII đến thế kỷ IX), xuyên suốt các triều đại: Lý, Trần, Lê, Mạc và Nguyễn (1010-1945).

B1: Liên hệ một thành tựu mà em thích, tìm kiếm thông tin về thành tựu đó thông qua sách báo, internet.

B2: Một số thành tựu tiêu biểu: thành Thăng Long, chùa Pa-gan, đền Ăng-co, đền tháp Chăm-pa

Vận dụng

Trả lời câu hỏi mục Vận dụng trang 44 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Kể tên các quốc gia giai đoạn nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI là tiền thân của các quốc gia Đông Nam Á ngày nay.

Phương pháp giải:

Dựa vào lược đồ 11.1 và lược đồ 11.2 SGK

Lời giải chi tiết:

Các quốc gia giai đoạn nửa sau thế kỉ X- nửa đầu thế kỉ XVI

Các quốc gia Đông Nam Á ngày nay

Pa-gan, Tôn-gu

Ma-an-ma

Đại Việt, Chăm-pa

Việt Nam

Ha-ri-pun-giay-a, Su-khô-thay, A-ut-thay-a

Thái Lan

Cam-pu-chia

Cam-pu-chia

Srri vi-Giay-a, Mô- giô-pa-hít

Indonexia

Lan Xang

Lào

Malacca

Singgapo

Lời giải chi tiết:
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử và Địa lí 7 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí