Phần 2 . Sinh học tế bào

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 16. Công nghệ tế bào

Quan sát hình 16.2, trình bày sự khác nhau giữa biệt hoá và phản biệt hoá tế bào. Trong hai loại tế bào; hồng cầu và hợp tử, loại nào có tính toàn năng? Giải thích.

Xem lời giải

Bài 12. Thông tin giữa các tế bào

Trong cơ thể người và động vật, những hệ cơ quan nào đóng vai trò phối hợp hoạt động của tất cả các hệ cơ quan? Quan sát hình 12.1 và cho biết: Con mèo phát hiện ra con chuột nhờ cơ quan nào? Thông tin về con chuột được truyền qua các cơ quan nào trong cơ thể mèo?

Xem lời giải

Bài 9. Trao đổi chất qua màng sinh chất

Quan sát hình 9.1, mô tả sự thay đổi hình thái của cây khi tưới nước. Giải thích sự thay đổi đó.

Xem lời giải

Ôn tập phần 2

Sự mất nước ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của tế bào? Giải thích. Hãy lấy ví dụ một phân tử sinh học và nêu cấu trúc phù hợp với chức năng của nó.

Xem lời giải

Bài 7. Tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực

Tế bào nhân sơ hay nhân thực? So sánh kích thước và cấu tạo của hai loại tế bào này? những thành phần cấu tạo giống nhau giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

Xem lời giải

Bài 5. Các nguyên tố hóa học và nước

Các hợp chất này được tạo thành từ những nguyên tố hoá học nào? Carbon tham gia cấu tạo hợp chất nào trong các hợp chất sau đây: nước, chlohydric acid, carbohydrate, protein, lipid, nucleic acid? Vì sao nước là "dung môi của sự sống"?

Xem lời giải

Bài 4. Khái quát về tế bào

Nêu các cấp độ tổ chức sống mà em đã học. Tại sao nói tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống? Kể tên những loại tế bào thực vật mà em đã học. Nêu ví dụ chứng minh tế bào là nơi thực hiện các hoạt động sống như trao đổi chất, sinh trưởng, phát triển, sinh sản.

Xem lời giải

Bài 13. Chu kì tế bào và nguyên phân

Bằng cách nào từ một hợp tử phát triển thành một cơ thể gồm rất nhiều tế bào có bộ nhiễm sắc thể giống nhau và giống bộ nhiễm sắc thể trong hợp tử ban đầu? Trong giai đoạn nào của chu kì tế bào thi một nhiễm sắc thể gồm có hai chromatid giống hệt nhau?

Xem lời giải

Bài 10. Sự chuyển hóa năng lượng và enzyme

Nêu các dạng năng lượng trong quá trình quang hợp. Trong quá trình đó, năng lượng được chuyển hóa từ dạng nào sang dạng nào? Chuyển hóa năng lượng là gì?

Xem lời giải

Bài 8. Cấu trúc của tế bào nhân thực

những thành phần cấu tạo chính của tế bào nhân thực. Tại sao nói màng sinh chất là một màng có tính thấm chọn lọc? Phân tử sinh học nào là thành phần cấu tạo chính của thành tế bào thực vật? Nêu các thành phần chủ yếu của tế bào chất

Xem lời giải

Bài 6. Các phân tử sinh học

Trong tháp dinh dưỡng của người (hình 6.1), nhóm thực phẩm nào chiếm tỉ lệ cao nhất? Vì sao chúng chiếm tỉ lệ cao nhất? Quan sát hình 6.6 và nêu những đặc điểm giống nhau giữa tinh bột và glycogen, những đặc điểm khác nhau giữa tinh bột và cellulose về cấu tạo mạch carbon. Những đặc điểm này có gì liên quan đến chức năng dự trữ của tinh bột, glycogen và chức năng cấu trúc của cellulose?

Xem lời giải

Bài 14. Giảm phân

Theo em, có những yếu tố nào ảnh hưởng đến quá trình giảm phân? Có thể tác động đến những yếu tố nào trong giảm phân hình thành giao tử? Cho ví dụ.

Xem lời giải

Bài 11. Tổng hợp và phân giải các chất trong tế bào

Hoạt động sống của tế bào và cơ thể sử dụng dạng năng lượng nào? Quá trình nào cung cấp năng lượng cho tế bào? Quan sát hình 10.7 và cho biết khi tăng nồng độ cơ chất hay nhiệt độ, độ pH, tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào? Nhận xét về giá trị tốc độ phản ứng ở nhiệt độ tối ưu và pH tối ưu.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất