Phần 3. Sinh học vi sinh vật và virus

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Ôn tập phần ba

Nêu các đặc điểm của vi sinh vật. Đặc điểm nào là thể mạnh mà công nghệ vi sinh vật đang tập trung khai thác? Vì sao? Cầu khuẩn A có kích thước 1,5 µm x 1,5µm và trực khuẩn B (hinh trụ) có kích thước 2 µm x 1,2µm. Häy tinh tỉ lệ S/V của hai vi khuẩn này. Để nuôi thu sinh khối vi khuẩn thì em sẽ chọn cầu khuẩn A hay trực khuẩn B? Vi sao?

Xem lời giải

Bài 21. Khái niệm, cấu tạo và chu trình nhân lên của virus

Nêu khái niệm virus từ đó cho biết virus có những đặc điểm nào khác so với vi khuẩn. Để nuôi virus, các nhà khoa học sẽ dùng loại môi trường gì?

Xem lời giải

Bài 17. Vi sinh vật và các phương pháp nghiên cứu vi sinh vật

Vi sinh vật thuộc giới nào trong hệ thống phân loại 5 giới (hình 17.1)? Dựa vào đặc điểm gì để phân biệt chúng với các sinh vật khác? Trong sữa chua có vi khuẩn lactic, trong cơm rượu nếp có nấm men (hình 17.2). Em có thể quan sát chúng bằng cách nào? Tại sao?

Xem chi tiết

Bài 22. Phương thức lây truyền, cách phòng chống và ứng dụng của virus

Nêu một số thiệt hại do virus gây ra trên cây trồng. Nêu các cách thức virus xâm nhập vào tế bào thực vật. Virus có thể lây nhiễm trong cây bằng cách nào?

Xem lời giải

Bài 18. Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật

Hình 18.1 là ảnh chụp lát bánh mì bị mốc. Vì sao lát bánh mì bị mốc lại lan rộng theo thời gian? Quan sát hình 18.2, nhận xét sự hình thành và thay đổi của khuẩn lạc nấm (quần thể nấm) theo thời gian. Vì sao có sự thay đổi này?

Xem lời giải

Bài 19. Quá trình tổng hợp và phân giải ở vi sinh vật và ứng dụng

Nêu vai trò của quá trình tổng hợp ở vi sinh vật. Quang tổng hợp ở vi sinh vật có điểm gì giống và khác với quang hợp ở thực vật? Nêu vai trò của những vi sinh vật có khả năng quang tổng hợp.

Xem lời giải

Bài 20. Thành tựu của công nghệ vi sinh vật và ứng dụng của vi sinh vật

Vi sinh vật được sử dụng trong tất cả các giai đoạn. Các nhóm vi sinh vật được sử dụng là nhóm vi khuẩn lactic, nấm mốc, nhóm vi khuẩn propionic. Vi sinh vật có khả năng sinh trưởng nhanh, trao đổi chất mạnh mẽ và có thể chuyển hóa thành các sản phẩm mong muốn nên có thể sử dụng như một "nhà máy" thực hiện đầy đủ các công đoạn khác nhau trong quy trình sản xuất sản phẩm phục vụ con người.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất