Ngữ pháp - Unit 12 This is my house


1. Mạo từ bất định (Indefinite articles): a/ an Định nghĩa: a/ an có thể đứng trước danh từ đếm được số ít (singular noun - là danh từ chỉ những vật thể, con người, ý niệm,... riêng rẽ có thể đếm được ở dạng số ít).

1. Mạo từ bất định (Indefinite articles): a/ an

Định nghĩa: a/ an có thể đứng trước danh từ đếm được số ít (là danh từ chỉ những vật thể, con người, ý niệm,... riêng rẽ có thể đếm được ở dạng số ít).

Cả hai đều được sử dụng trong lời nói chung chung hoặc để giới thiệu một điều gì chưa đề cập đến trước đó.

Ex: a book (một quyển sách) -> Nói chung về sách

- a đứng trước danh từ bắt đầu bằng một phụ âm hoặc một nguyên âm nhưng được phát âm như phụ âm.

Ex: a ruler (cây thước), a pencil (cây bút chì), a pig (con heo), a student (học sinh/sinh viên), a one-way street (đường một chiều),...

- an đứng trước danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm (a, e, i, o, u)

Ex: an orange (quả cam), an uncle (chú/ cậu), an hour (giờ),...

Các trường hợp dùng mạo từ a/an

-    Mạo từ bất định a/ an được dùng trước danh từ đếm được số ít để chỉ một người/ vật không xác định hoặc một người/ vật được đề cập đến lần đầu - người nghe không biết chính xác hoặc chưa từng biết về người hay vật đó.

Ex: She teaches in a nice big school.

(Cô ấy dạy trong một ngôi trường lớn, đẹp.) -> Không xác định được ngôi trường nào

-   a/ an được dùng trước danh từ chỉ nghề nghiệp, chức vụ.

Ex: My brother's an engineer.

(Anh trai mình là kĩ sư.)

He works as a teacher.

(Anh ấy là một giáo viên.)

-   a/ an được dùng để nói chức năng sử dụng của 1 vật.

Ex: Don't use the glass as an ashtray.

(Đừng dùng cái ly làm đồ gạt tàn thuốc.)

-    a/ an được dùng để nói về một cái gì đó chung chung, không rõ ràng.

Ex: She married a teacher.

(Cô ta kết hôn với một giáo viên.)

-   a/ an được dùng để mô tả.

Ex: She has a long hair. 

(Cô ấy có mái tóc dài.)

*   Chú ý (Note): Nhưng khi mô tả về tóc (hair), thì danh từ hair luôn ở dạng số ít và không có mạo từ đứng trước.

Ex: She's got dark hair.

(Cô ấy có mái tóc đen.)

*  Không dùng a/ an trong các trường hợp sau:

-     Với danh từ không đếm được (not "a rice")

-     Không dùng với sở hữu từ (possessive) (not "a my book").

-     Các bữa ăn, môn thể thao. Ex: to have lunch (ăn trưa), to play football (chơi bóng đá)

-     Sau kind of, sort of, a/ an được lược bỏ đi.

Ex: a kind of tree (một loại cây)

*    Trong câu cảm thán (exclamation) với "what", a/ an không được bỏ.

Ex: What a pity!

(Thật tiếc!)

-     a/ an luôn đứng sau quite, rathersuch (quả là, khó là, như thế,...)

Ex: quite / rather / such a nice day.

(quả là một ngày đẹp trời, một ngày đẹp trời như thế,...)

2. Khi muốn trình bày về sự tồn tại (không tồn tại) của vật gì một cách tự nhiên ta dùng cấu trúc:

There’s + a/ an + danh từ số ít.

(Có một...)

There isn’t + a/ an + danh từ số ít.

(Không có....)

There’s là viết tắt của There is

There isn’t là viết tắt của There is not

 

* Danh từ số ít ở bài này chỉ phòng hay đồ vật trong nhà ở dạng số ít.

Ex: There is a kitchen.

(Có một nhà bếp.)

There isn't a pond.

(Không có cái ao.)

Lưu ý (Note):

*  Danh từ số ít là danh từ chỉ một người hay một vật

Ex: a book (một quyển sách)

a pen (một cây bút)

Mr Tan (ông Tân)

Miss Huong (cô Hương)

*   Động từ "to be" phải phù hợp với danh từ (số ít) đi liền theo sau nó là “is”

Ex: There is a table.

(Có một cái bàn.)

Khi trong phòng có một cái đèn, một cái tivi một cái bàn, một đồng hồ treo tường thì động từ "to be" vẫn phải chia theo danh từ đi theo sau nó.

Ex: There is a lamp, a television, a table, a clock.

(Có một cái đèn, một cái tivi, một cái bàn, một cái đồng hồ.)

3. Khi muốn hỏi về sự tồn tại của một vật gì đó một cách tự nhiên ta dùng cấu trúc:

Is there a + ... danh từ số ít?

(Có một... phải không?)

Để trả lời cho câu hỏi này ta có hai cách trả lời sau:

-   Nếu câu trả lời đúng thì: Yes, there is.

- Còn nếu câu trả lời không cùng ý với câu hỏi thì: No, there isn’t.

Ex: Is there a tree?

(Có một cây phải không?)

Yes, there is / No, there isn't.

(Vâng, có. / Không, không có.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 45 phiếu
  • Lesson 1 - Unit 12 trang 12,13 SGK Tiếng Anh lớp 3

    Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại). a) This is my house. Đây là nhà của mình.Wow! It's big! Ồ! Nó lớn quá! b) There's a garden over there. Come and see it. Có một khu vườn ở đây. Đến và nhìn xem. It's very nice! Nó rất đẹp!

  • Lesson 2 - Unit 12 trang 14,15 SGK Tiếng Anh lớp 3

    Bài 5. Read and complete. (Đọc và hoàn thành câu).(1) house (2) beautiful (3) pond (4) tree Xin chào! Tên của mình là Phong. Đây là nhà mình. Không có hàng rào nào quanh nhà mình. Không có sân, nhưng có một khu vườn phía trước căn nhà. Nó tuyệt đẹp. Có một cái ao và một cái cây trong khu vườn.

  • Lesson 3 - Unit 12 trang 16,17 SGK Tiếng Anh lớp 3

    Bài 5. Read again and write the answers. (Đọc lại đoạn văn trên và viết câu trả lời). Bài 6. Project. (Đề án/Dự án). Vẽ và tô màu căn nhà của bạn. Viết tên của những phòng trong căn nhà.

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.