Lesson 2 - Unit 12 trang 14,15 SGK Tiếng Anh lớp 3


Bài 5. Read and complete. (Đọc và hoàn thành câu).(1) house (2) beautiful (3) pond (4) tree Xin chào! Tên của mình là Phong. Đây là nhà mình. Không có hàng rào nào quanh nhà mình. Không có sân, nhưng có một khu vườn phía trước căn nhà. Nó tuyệt đẹp. Có một cái ao và một cái cây trong khu vườn.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LESSON 2 (Bài học 2)

1

Bài 1. Look, listen and repeat. 

(Nhìn, nghe và lặp lại).

Phương pháp giải:

a)  This is the living room.

(Đây là phòng khách.)

Wow! It's nice!

(Ồ! Nó thật đẹp!)

Is there a garden?

(Có một khu vườn phải không?)

Yes, there is. 

(Vâng, đúng rồi.)

Come and see it. 

(Đến và xem nó đi.)

b)   Is there a fence?

(Có một hàng rào phải không?)

No, there isn't.

(Không, không có.)

2

Bài 2. Point and say

(Chỉ và nói).

Lời giải chi tiết:

a)   Is there a pond?

(Có một cói ao phải không?)

Yes, there is.

(Vâng, đúng rồi.)

b)   Is there a gate?

(Có một cái cổng phải không?)

Yes, there is.

(Vâng, đúng rồi.)

c)   Is there a yard?

(Có một cái sân phải không?)

Yes, there is.

(Vâng, đúng rồi.)

d)   Is there a fence?

(Có một hàng rào phải không?)

No, there isn't.

(Không, không có.)

3

Bài 3. Let’s talk. 

(Chúng ta cùng nói).

Is there a pond?

(Có một cái ao phải không?)

Yes, there is.

(Vâng, đúng rồi.)

Is there a gate?

(Có một cái cổng phải không?)

No, there isn't.

(Không, không có.)

Is there a yard?

(Có một cái sân phải không?)

Yes, there is.

(Vâng, đúng rồi.)

Is there a fence?

(Có một hàng rào phải không?)

No, there isn't.

(Không, không có.)

Câu 4

Bài 4. Listen and number.

(Nghe và điền số)

 

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Tony: This Is my house.

    Phong: Oh, it's nice. And there's a very big tree next to it.

2. Phong: Is there a pond?

    Tony: Yes, there is. Come and see it.

    Phong: Wow! What a nice pond!

3. Phong: Is there a gate?

    Tony: Yes, there is.

4. Phong: That's a nice fence around the house.

   Tony: Thank you.

Lời giải chi tiết:

a. 2    b. 1     c. 4     d. 3

Câu 5

Bài 5. Read and complete

(Đọc và hoàn thành câu).

Lời giải chi tiết:

(1) house          (2) beautiful              (3) pond                (4) tree

Tạm dịch:

Xin chào! Tên của mình là Phong. Đây là nhà mình. Không có hàng rào nào quanh nhà mình. Không có sân, nhưng có một khu vườn phía trước căn nhà. Nó tuyệt đẹp. Có một cái ao và một cái cây trong khu vườn.

Câu 6

Bài 6. Write about your house

(Viết về ngôi nhà của bạn).

1. Is there a garden?

(Có khu vườn phải không?)

No, there isn't.

(Không, không có.)

2. Is there a fence?

(Có hàng rào phải không?)

Yes, there is.

(Vâng, có.)

3. Is there a yard?

(Có sân phải không?)

Yes, there is. 

(Vâng, có.)

4. Is there a pond?

(Có ao phải không?)

No, there isn't. 

(Không, không có.)

5. Is there a tree?

(Có cây phải không?)

No, there isn't. 

(Không, không có.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 232 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.