Unit 12: This is my house - Đây là nhà của tôi

Bình chọn:
4.6 trên 103 phiếu
 • Lesson 1 - Unit 12 trang 12,13 SGK Tiếng Anh lớp 3

  Lesson 1 - Unit 12 trang 12,13 SGK Tiếng Anh lớp 3

  Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại). a) This is my house. Đây là nhà của mình.Wow! It's big! Ồ! Nó lớn quá! b) There's a garden over there. Come and see it. Có một khu vườn ở đây. Đến và nhìn xem. It's very nice! Nó rất đẹp!

 • Lesson 2 - Unit 12 trang 14,15 SGK Tiếng Anh lớp 3

  Lesson 2 - Unit 12 trang 14,15 SGK Tiếng Anh lớp 3

  Bài 5. Read and complete. (Đọc và hoàn thành câu).(1) house (2) beautiful (3) pond (4) tree Xin chào! Tên của mình là Phong. Đây là nhà mình. Không có hàng rào nào quanh nhà mình. Không có sân, nhưng có một khu vườn phía trước căn nhà. Nó tuyệt đẹp. Có một cái ao và một cái cây trong khu vườn.

 • Lesson 3 - Unit 12 trang 16,17 SGK Tiếng Anh lớp 3

  Lesson 3 - Unit 12 trang 16,17 SGK Tiếng Anh lớp 3

  Bài 5. Read again and write the answers. (Đọc lại đoạn văn trên và viết câu trả lời). Bài 6. Project. (Đề án/Dự án). Vẽ và tô màu căn nhà của bạn. Viết tên của những phòng trong căn nhà.