Lesson 3 - Unit 20 trang 68,69 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bình chọn:
4.5 trên 62 phiếu

Bài 4. Read and write. (Đọc và viết). Xin chào. Tên mình là A Vung. Mình tám tuổi. Gia đình mình sống ở Sa Pa. Nó nằm ở miền Bắc Việt Nam. Sa Pa gần Lai Châu nhưng rất xa so với Hà Nội. Có nhiều núi và cây ở nơi mình ở. Còn nơi bạn ở thì sao? Nó ở đâu trên nước Việt Nam?1. His family is in Sa Pa.Gia đình của cậu ấy ở Sa Pa.

LESSON 3 (Bài học 3)

Bài 1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại).

Click tại đây để nghe:

ar far Can Tho is far from Ho Chi Minh City

or north Sa Pa is in north Viet Nam.

Tạm dịch:

Cần Thơ cách Thành phố Hồ Chí Minh rất xa

Sa Pa nằm ở phía bắc Việt Nam.

Bài 2. Listen and write. (Nghe và viết).

Click tại đây để nghe:

1. far 2. north

Audio script

1. Ha Long Bay is far from Ha Noi.

2. Is Ha Noi in north Viet Nam?

Tạm dịch:

1. Vịnh Hạ Long cách Hà Nội rất xa.

2. Hà Nội có ở miền Bắc Việt Nam không?

Bài 3. Let’s chant. (Chúng ta cùng ca hát).

Click tại đây để nghe:

Where’s Ba Vi?

Where's Ba Vi? It's in north Viet Nam.

Is it near Ha Noi? Yes, it is. Yes, it is.

Where's Da Nang? It's in central Viet Nam.

Is it near Hue? Yes, it is. Yes, it is.

Where's Can Tho? It's in south Viet Nam.

Is it near Ho Chi Minh City? No, it isn't. No, it isn't.

Tạm dịch:

Ba Vì ở đâu?

Ba Vì ở đâu? Nó nằm ở miền Bắc Việt Nam.

Nó có gần Hà Nội không? Vâng, có gần. Vâng, có gần.

Đà Nẵng ở đâu? Nó nằm ở miền Trung Việt Nam.

Nó có gần Huế không? Vâng, có gần. Vâng, có gần.

Cần Thơ ở đâu? Nó nằm ở miền Nam Việt Nam. 

Nó có gần Thành phố Hồ Chí Minh không?

Không, nó không gần. Không, nó không gần.

Bài 4. Read and write. (Đọc và viết).

Đáp án:

1. His family is in Sa Pa.

2. He's eight years old.

3. It's in north Viet Nam.

4. No, it isn't. It's far from Ha Noi.

Tạm dịch:

Xin chào. Tên mình là A Vung. Mình tám tuổi. Gia đình mình sống ở Sa Pa. Nó nằm ở miền Bắc Việt Nam. Sa Pa gần Lai Châu nhưng rất xa so với Hà Nội. Có nhiều núi và cây ở nơi mình ở. Còn nơi bạn ở thì sao? Nó ở đâu trên nước Việt Nam?

  1. Gia đình của cậu ấy ở Sa Pa.
  2. Cậu ta tám tuổi.
  3. Nó nằm ở miền Bắc Việt Nam.
  4. Không, nó không gần. Nó cách xa Hà Nội.

Bài 5. Let’s write. (Chúng ta cùng viết).

1. My family is in Ho Chi Minh City.

2. It's in south Viet Nam.

3. No, it isn't. It's far from Ha Noi.

4. No, it isn't. It's far from Da Nang.

Tạm dịch:

  1. Gia đình của mình ở Thành phố Hồ Chí Minh.
  2. Nó nằm ở miền Nam Việt Nam.
  3. Không, nó không gần. Nó cách xa Hà Nội.
  4. Không, nó không gần. Nó cách xa Đà Nẵng.

Bài 6. Project. (Đề án/Dự án).

Nói về nơi chốn (địa danh) mà em yêu thích.

Ví dụ: What is your favourite place?

It's Cu Chi tunnels.

Where is it?

It's in south Viet Nam.

Is Cu Chi tunnels near Da Nang?

No, it isn't. It's far from Da Nang. It's in Ho Chi Minh City.

Tạm dịch:

Em yêu thích nơi nào?

Địa đạo Củ Chi.

Nó ở đâu?

Nó nằm ở miền Nam Việt Nam.

Địa đạo Củ Chi gần Đà Nẵng không?

Không, nó không gần. Nó cách xa Đà Nẵng. Nó ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Review 4 - Ôn tập 4 trang 70,71 SGK Tiếng Anh lớp 3 Review 4 - Ôn tập 4 trang 70,71 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bài 5. Look and say. (Nhìn và nói). 1. It's Mai's family. Đó là gia đình của Mai.Her family is at home. Mai is watching TV. Her father is reading a newspaper. Her mother is playing the piano. Her brother is playing with a dog.

Xem chi tiết
Short story: Cat and mouse 4 trang 72,73 SGK Tiếng Anh lớp 3 Short story: Cat and mouse 4 trang 72,73 SGK Tiếng Anh lớp 3

1. Read and listen to the story. (Đọc và nghe câu chuyện).2. Put the words in the correct order.(Sắp xếp những từ sau sao cho đúng).

Xem chi tiết
Lesson 2 - Unit 20 trang 66,67 SGK Tiếng Anh lớp 3 Lesson 2 - Unit 20 trang 66,67 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bài 2. Point and say. (Chỉ và nói).a) Is Ha Long Bay near Hue? Vịnh Hạ Long gần Huế phải không? No, it isn't. It's far from Hue. Không, không gần. Nó cách xa Huế. b) Is Da Nang near Hue? Đà Nẵng gần Huế phải không ? Yes, it is.Vâng, đúng rồi!

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 20 trang 64,65 SGK Tiếng Anh lớp 3 Lesson 1 - Unit 20 trang 64,65 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).a) Where's Sa Pa, Mai?Sa Pa ở đâu vậy Mai? It's in north Viet Nam.Nó nằm ở miền Bắc của Việt Nam.b) This is a photo of Sa Pa.Đây là tấm hình chụp Sa Pa.

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 2 trang 12, 13 SGK Tiếng Anh lớp 3 Lesson 1 - Unit 2 trang 12, 13 SGK Tiếng Anh lớp 3

a) Hi. My name's Peter. Xin chào. Mình tên là Peter. Hello, Peter. My name's Nam. Xin chào, Peter. Mình tên là Nam.

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 1 trang 6, 7 SGK tiếng Anh lớp 3 Lesson 1 - Unit 1 trang 6, 7 SGK tiếng Anh lớp 3

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại).a) A: Hello. I’m Mai. Xin chào. Mình là Mai.B: Hi/Mai. I'm Nam.Xin chào Mai. Mình là Nam.

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 3 trang 18,19 SGK Tiếng Anh lớp 3 Lesson 1 - Unit 3 trang 18,19 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại). a) This is Tony. Đây là Tony. Hello, Tony. Xin chào, Tony. b) And this is Linda. Và đây là Linda. Hi, Linda. Nice to meet you. Xin chào, Linda. Rất vui được biết bạn.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu