Lesson 1 - Unit 20 trang 64,65 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bình chọn:
4.4 trên 67 phiếu

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).a) Where's Sa Pa, Mai?Sa Pa ở đâu vậy Mai? It's in north Viet Nam.Nó nằm ở miền Bắc của Việt Nam.b) This is a photo of Sa Pa.Đây là tấm hình chụp Sa Pa.

Lesson 1 (Bài học 1)

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

Click tại đây để nghe:

a)  Where's Sa Pa, Mai?

It's in north Viet Nam.

b)  This is a photo of Sa Pa.

Oh! It's very beautiful.

Tạm dịch:

a) Sa Pa ở đâu vậy Mai? Nó nằm ở miền Bắc của Việt Nam.

b)  Đây là tấm hình chụp Sa Pa.

Ồ! Nó rất đẹp.

Bài 2. Point and say. (Chỉ và nói).

a)  Where's Ha Noi?

It's in north Viet Nam.

b)  Where's Ha Long Bay?

It's in north Viet Nam.

c)  Where's Hue?

It's in central Viet Nam.

d)  Where's Ho Chi Minh City?

It's in south Viet Nam.

Tạm dịch:

a) Hà Nội ở đâu? Nó nằm ở miền Bắc Việt Nam.

b) Vịnh Hạ Long ở đâu?  Nó nằm ở miền Bắc Việt Nam.

c) Huế ở đâu? Nó nằm ở miền Trung Việt Nam.

d) Thành phố Hồ Chí Minh ở đâu? Nó nằm ở miền Nam Việt Nam.

Bài 3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

Where's Ha Long Bay?

It's in north Viet Nam.

Where's Nam Dinh?

It's in north Viet Nam.

Where's Da Nang?

It's in central Viet Nam.

Where's Can Tho?

It's in west Viet Nam.

Where's Vung Tau?

It's in south eastern Viet Nam.

Tạm dịch:

Vịnh Hạ Long ở đâu? Nó nằm ở miền Bắc Việt Nam.

Nam Định ở đâu? Nó nằm ở miền Bắc Việt Nam.

Đà Nẵng ở đâu?Nó nằm ở miền Trung Việt Nam.

Cần Thơ ở đâu? Nó nằm ở miền Tây Việt Nam.

Vũng Tàu ở đâu? Nó nằm ở Đông Nam Việt Nam.

Bài 4. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn).

Click tại đây để nghe:

Đáp án:1. a             2. b             3. a

Audio script:

1. Mai: Let's play a city game!

Nam: OK.

Mai: Look. This city in north Viet Nam. What's its name?

2. Nam: Now it's my turn. This city is in south Viet Nam.

What's its name?

3. Nam: Now, it's my turn. This city is in central Viet Nam.

What's its name?

Tạm dịch:

1. Mai: Hãy chơi một trò chơi thành phố!

Nam: OK.

Mai: Nhìn kìa. Thành phố này ở phía bắc Việt Nam. Tên của nó là gì?

2. Nam: Giờ đến lượt tôi. Thành phố này nằm ở phía nam Việt Nam.

Tên của nó là gì?

3. Nam: Bây giờ, đến lượt tôi. Thành phố này nằm ở miền trung Việt Nam.

Tên của nó là gì?

Bài 5. Look and write. (Nhìn và viết).

1. This is He Long Bay. It is in north Viet Nam

2. This is Da Nang. It is in central Viet Nam.

3. And this is Ho Chi Minh City. It is in south Viet Nam.

Tạm dịch:

1. Đây là Vịnh Hạ Long. Nó ở miền Bắc Việt Nam.

2. Đây là Đà Nẵng. Nó ở miền Trung Việt Nam.

3. Và đây là Thành phố Hồ Chí Minh. Nó ở miền Nam Việt Nam.

Bài 6. Let’s write. (Chúng ta cùng viết).

1. My family is in Ho Chi Minh City.

2. My city is in south Viet Nam.

3. Yes, I do.

Tạm dịch:

1. Gia đình tôi ở Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thành phố của tôi nằm ở phía nam Việt Nam.

3. Có, tôi có.

Lesson 2 - Unit 20 trang 66,67 SGK Tiếng Anh lớp 3 Lesson 2 - Unit 20 trang 66,67 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bài 2. Point and say. (Chỉ và nói).a) Is Ha Long Bay near Hue? Vịnh Hạ Long gần Huế phải không? No, it isn't. It's far from Hue. Không, không gần. Nó cách xa Huế. b) Is Da Nang near Hue? Đà Nẵng gần Huế phải không ? Yes, it is.Vâng, đúng rồi!

Xem chi tiết
Lesson 3 - Unit 20 trang 68,69 SGK Tiếng Anh lớp 3 Lesson 3 - Unit 20 trang 68,69 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bài 4. Read and write. (Đọc và viết). Xin chào. Tên mình là A Vung. Mình tám tuổi. Gia đình mình sống ở Sa Pa. Nó nằm ở miền Bắc Việt Nam. Sa Pa gần Lai Châu nhưng rất xa so với Hà Nội. Có nhiều núi và cây ở nơi mình ở. Còn nơi bạn ở thì sao? Nó ở đâu trên nước Việt Nam?1. His family is in Sa Pa.Gia đình của cậu ấy ở Sa Pa.

Xem chi tiết
Review 4 - Ôn tập 4 trang 70,71 SGK Tiếng Anh lớp 3 Review 4 - Ôn tập 4 trang 70,71 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bài 5. Look and say. (Nhìn và nói). 1. It's Mai's family. Đó là gia đình của Mai.Her family is at home. Mai is watching TV. Her father is reading a newspaper. Her mother is playing the piano. Her brother is playing with a dog.

Xem chi tiết
Short story: Cat and mouse 4 trang 72,73 SGK Tiếng Anh lớp 3 Short story: Cat and mouse 4 trang 72,73 SGK Tiếng Anh lớp 3

1. Read and listen to the story. (Đọc và nghe câu chuyện).2. Put the words in the correct order.(Sắp xếp những từ sau sao cho đúng).

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 2 trang 12, 13 SGK Tiếng Anh lớp 3 Lesson 1 - Unit 2 trang 12, 13 SGK Tiếng Anh lớp 3

a) Hi. My name's Peter. Xin chào. Mình tên là Peter. Hello, Peter. My name's Nam. Xin chào, Peter. Mình tên là Nam.

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 1 trang 6, 7 SGK tiếng Anh lớp 3 Lesson 1 - Unit 1 trang 6, 7 SGK tiếng Anh lớp 3

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại).a) A: Hello. I’m Mai. Xin chào. Mình là Mai.B: Hi/Mai. I'm Nam.Xin chào Mai. Mình là Nam.

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 3 trang 18,19 SGK Tiếng Anh lớp 3 Lesson 1 - Unit 3 trang 18,19 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại). a) This is Tony. Đây là Tony. Hello, Tony. Xin chào, Tony. b) And this is Linda. Và đây là Linda. Hi, Linda. Nice to meet you. Xin chào, Linda. Rất vui được biết bạn.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu