Lesson 1 - Unit 12 trang 12,13 SGK Tiếng Anh lớp 3


Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại). a) This is my house. Đây là nhà của mình.Wow! It's big! Ồ! Nó lớn quá! b) There's a garden over there. Come and see it. Có một khu vườn ở đây. Đến và nhìn xem. It's very nice! Nó rất đẹp!

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

Bài 1

1. Look, listen and repeat. 

(Nhìn, nghe và lặp lại.)

a) This is my house.

(Đây là nhà của mình.)

Wow! It's big!

(Ồ! Nó lớn quá!)

b) There's a garden over there. Come and see it. 

(Có một khu vườn ở đây. Đến và nhìn xem.)

It's very nice!

(Nó rất đẹp!)

Bài 2

2. Point and say

(Chỉ và nói.)

Lời giải chi tiết:

a) There's a living room.

(Có một phòng khách.)

b) There's a kitchen.

(Có một nhà bếp.)

c) There's a bathroom.

(Có một phòng tắm.)

d) There's a bedroom.

(Có một phòng ngủ.)

e) There's a dining room.

(Có một phòng ăn.)

f) There's a garden.

(Có một khu vườn.)

Bài 3

3. Let’s talk

(Chúng ta cùng nói.)

There's a house.

(Có một căn nhà.)

Wow! It's big!

(Ồ! Nó thật lớn!)

There's a living room.

(Có một phòng khách.)

There's a kitchen.

(Có một nhà bếp.)

There's a bathroom.

(Có một phòng tắm.)

There's a bedroom. 

(Có một phòng ngủ.)

There's a dining room.

(Có một phòng ăn.)

There's a garden.

(Có một khu vườn.)

Bài 4

4. Listen and tick. 

(Nghe và đánh dấu chọn.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Linda: This is my house.

    Mai: Wow! It's big!

2. Linda: There's a garden. Come and see it.

    Mai: It's very beautiful!

3. Mai: That's the kitchen over there. Come and see it.

    Linda: Wow! It's very nice!

Lời giải chi tiết:

1. a                     2. b                 3. a

Bài 5

5. Look and write

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. This is a house.

(Đây là một căn nhà.)

2. There is a living room.

(Có một phòng khách.)

3. There is a dining room.

(Có một phòng ăn.)

4. There is a bedroom.

(Có một phòng ngủ.)

5. There is a bathroom.

(Có một phòng tắm.)

6. There is a kitchen.

(Có một nhà bếp.)

Bài 6

6. Let’s sing. 

(Nào chúng ta cùng hát.)

The way I clean my house

This is the way I clean my house,

Clean my house, clean my house.

This is the way I clean my house

So early in the morning!

This is the way I clean my room,

Clean my room, clean my room.

This is the way I clean my room,

So early in the morning.

Tạm dịch:

Cách tôi lau nhà

Đây là cách mình lau nhà,

Lau nhà, lau nhà.

Đây là cách mình lau nhà

Vào sáng sớm!

Đây là cách mình lau phòng,

Lau phòng, lau phòng.

Đây là cách mình lau phòng,

Vào sáng sớm.


Bình chọn:
4.6 trên 302 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.