Mục III - Phần A - Trang 16,17 Vở bài tập Vật lí 7


Giải trang 16,17 VBT vật lí 7 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 4

Đề bài

Hoàn thành mục III - Vận dụng

Lời giải chi tiết

III - VẬN DỤNG 

C4:

Trên hình 4.2 vẽ một tia tới SI chiếu lên một gương phẳng M.

hình 4.2 - bài 4 C4 trang 16,17 VBT vật lí 7

a) Vẽ tia phản xạ (hình 4.2).

hình 4.2a - bài 4 C4 trang 16,17 VBT vật lí 7

b)* Giữ nguyên tia tới SI, muốn thu được một tia phản xạ có hướng thẳng đứng từ dưới lên trên thì phải đặt gương như sau:

Bước 1: Vẽ tia tới SI. Từ I vẽ tia phản xạ IR thẳng đứng từ dưới lên trên.

Bước 2: Vẽ đường phân giác IN của góc \(\widehat {S{\rm{IR}}}\) ta được \(\widehat {S{\rm{IN}}} = \widehat {N{\rm{IR}}}\).

Đường phân giác IN này chính là pháp tuyến của gương.

Bước 3: Vẽ gương phẳng M vuông góc với IN => đó là vị trí gương phải đặt.

- Hình vẽ như sau (Hình 4.3):

hình 4.3 - bài 4 trang 16,17 VBT vật lí 7

Ghi nhớ:

+ Định luật phản xạ ánh sáng:

- Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương ở điểm tới.

- Góc phản xạ bằng góc tới.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 16 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí