Câu 4.a, 4.b phần bài tập bổ sung – Trang 18 Vở bài tập Vật lí 7


Giải bài 4.a, 4.b phần bài tập bổ sung – Trang 18 VBT Vật lí 7. Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

2. Bài tập bổ sung 

4.a.

Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với mặt phẳng gương một góc \({60^0}\). Trong các giá trị sau đây giá trị nào ứng với góc tới? 

A. \({20^0}\)

B. \({30^0}\)

C. \({60^0}\)

D. \({40^0}\)

Phương pháp giải:

Sử dụng định luật phản xạ ánh sáng: \(r = i\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: 

\(r = {90^0} - {60^0} = {30^0}\)

\( \to i = r = {30^0}\)

4.b.

Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng người ta thu được một tia phản xạ IR (hình 4.7).

a) Vẽ tia tới

b) Vẽ một vị trí đặt gương để ứng với tia tới đó ta sẽ thu được tia phản xạ theo phương thẳng đứng từ dưới lên (hình 4.8)

hình 4.7 - bài 4.b trang 18 VBT vật lí 7

Phương pháp giải:

Sử dụng định luật phản xạ ánh sáng: \(i = r\)

Lời giải chi tiết:

a) 

hình 4.7 - bài 4.b trang 18 VBT vật lí 7

Trong mặt phẳng tới:

- Dựng pháp tuyến IN tại điểm tới I

- Ta dùng thước đo góc để đo góc phản xạ ∠RIN = i'

- Từ đó vẽ tia SI khác phía với tia phản xạ IR bờ là pháp tuyến IN sao cho ∠RIN = i' = ∠SIN = i

Vậy tia SI là tia tới cần vẽ.

 b) 

hình 4.8 - bài 4.b trang 18 VBT vật lí 7

Cách vẽ:

Vì tia phản xạ IR phải có hướng thẳng đứng chiều từ dưới lên theo yêu cầu bài toán nên:

+ Đầu tiên ta vẽ tia phản xạ IR như đề bài đã cho.

+ Pháp tuyến IN luôn là tia phân giác của ∠SIR , do đó tiếp theo ta vẽ tia phân giác của góc ∠SIR

+ Đường phân giác IN này luôn vuông góc với gương tại điểm tới I. Nên ta xác định được vị trí của mặt gương bằng cách quay gương sao cho mặt gương vuông góc với IN. Đây là vị trí gương cần xác định.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí